To, co neexistuje, nemá cenu chránit. S tímto argumentem se obyvatelé Holkova i představitelé města Velešína před lety pustili do boje o zmenšení ochranného pásma někdejší koněspřežní dráhy, ze které se do dnešních dnů mnoho nedochovalo.

Boj vedli úporně. Aby také ne, když 150 metrů na každou stranu od místa, kudy dříve železnice vedla, nesměli podle památkářů ani porazit starý strom.

Kýženého výsledku se dočkali až nyní. Na základě ohlasů, které zaznívaly od místních obyvatel i ze strany představitelů Velešína, teď pověřený Městský úřad v Kaplici vydal formou veřejné vyhlášky územní rozhodnutí, podle něhož se ochranné pásmo částečně změní.

„Poblíž restaurace U Koňské dráhy se ochranné pásmo východně od osy někdejší koněspřežní dráhy zúží v délce asi 1,6 kilometru z původních 150 na 50 metrů,“ popsal změnu Stanislav Dvořák z oddělení památkové péče kanceláře tajemníka Městského úřadu v Kaplici.

Důvod je podle něj zřejmý: ulehčit život místním obyvatelům. „Ti v ochranném pásmu nemohli dělat prakticky nic,“ podotkl.

Vyhláška, která by mohla nabýt platnosti v sobotu, pokud její znění do té doby nikdo nenapadne, je podle holkovského obyvatele Pavla Černého vyvrcholením jeho dvacetiletého boje s památkáři.

„Veškerý rozvoj vesnice byl zastaven a nikdo o tom nechtěl ani slyšet,“ zdůvodnil. „Zúžení ochranného pásma vítám, ale podle mě by se mělo zrušit úplně,“ dodal Pavel Černý.

Úplné zrušení ochranného pásma koněspřežní dráhy Pavel Černý prosazuje zejména kvůli tomu, že z někdejší železnice už se téměř nic nezachovalo.

„Kdysi tady byl alespoň zářez v poli, kudy železnice vedla. Ale za éry JZD se vše zavezlo, takže teď je na tom místě rovné pole. A to se chrání,“ dodal Pavel Černý, jenž díky změně ochranného pásma bude moci vybudovat vysněný rybník.

O zrušení ochranného pásma svého času usilovali i představitelé Velešína. „U památkářů jsme ale narazili,“ připomněl starosta města Josef Klíma.

Naplnění svého snu se však Pavel Černý možná jednou dočká. Alespoň podle stanoviska Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích (NPÚ).

„Národní památkový ústav směřuje k takovým formám ochrany památkově hodnotných území, které jsou pro veřejnost co možná nejvíce srozumitelné a předvídatelné,“ naznačil ve vyjádření pro Deník odborný náměstek NPÚ Vlastislav Ouroda.

Ochranné pásmo koněspřežky podle něj vzniklo v jiných společenských podmínkách, a proto vyžaduje koncepční změnu ve smyslu upřesnění hodnot, které jsou v jednotlivých částech chráněny, a upřesnění podmínek platných v ochranném pásmu.

Paradoxem ovšem podle Pavla Černého je, že zatímco v podstatě neexistující železnice se chrání, kamenný mostek v Holkově, který je skutečnou připomínkou koněspřežky, postupně chátrá. „Co pamatuji, naposledy se upravoval v roce 1971,“ dodal.