Lehké děvy nejen podél silnice E55 na okraji města, ale už i v samotném centru. To je jev, s nímž se nehodlají smířit Kapličtí.

„Je to hrozné a přijde mi, že s tím městská ani státní policie nic nedělá. Když to denně vidím, mám pocit, že je to vedení města jedno,“ řekl obyvatel Kaplice Petr Kovařík.

I lidem na radnici však prostitutky leží v žaludku. Naděje na získání zřejmě nejúčinnější munice v tomto boji, a sice přijetí zákona o regulaci prostituce, však nyní pohasla.

Potřebnost přijetí zákona chtěl kaplický místostarosta Jiří Havelka vysvětlit přímo ministrovi vnitra. Až k němu se však přes ministrův byrokratický aparát neprobojoval. „Stanovisko města jsem tedy do Prahy odeslal alespoň prostřednictvím elektronické pošty,“ podotkl Jiří Havelka.

Dopisem se ministerští úředníci následně sice zabývali, odpověď, která do Kaplice přišla, však představitele města nepotěšila. Podle ředitele ministerského odboru legislativy a koordinace předpisů Jiřího Kauckého totiž přijetí zákona naráží na existenci Úmluvy OSN o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob, kterou poslanci před pěti lety odmítli vypovědět a současně shodili ze stolu návrh zákona o regulaci prostituce.

„Podle mého názoru nelze očekávat, že by nynější Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o regulaci prostituce, aniž by předtím došlo k vypořádání mezinárodních závazků našeho státu, tj. konkrétně k vypovězení úmluvy, která z mezinárodního hlediska omezuje vládu při zpracování zákonné úpravy regulace prostituce,“ napsal Jiří Kaucký.

Jistou nadějí pro Kaplické by mohl být návrh zákona o regulaci prostituce, který v minulém měsíci projednali pražší radní (Praha má zákonodárnou iniciativu – pozn. aut.). Ani jeho přijetí však není s ohledem na vyjádření Jiřího Kauckého pravděpodobné.

„Oblast regulace prostituce není výslovně zmiňována ani v Programovém prohlášení nynější vlády, tudíž tato nepatří k jejím hlavním prioritám,“ uvedl v dopise Jiří Kaucký a doplnil, že se zařazením zákona legalizujícího prostituci do Plánu legislativních prací vlády by nejprve museli vyslovit souhlas samotní členové vlády.

Podle Jiřího Havelky je však přijetí zákona nezbytné. „Zákon by totiž umožnil postihovat prostitutky mnohem účinněji než vyhláška zakazující nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb, která už v Kaplici platí,“ vysvětlil Jiří Havelka.

Doplnil, že o potřebnosti zákona legalizujícího prostituci svědčí i zkušenosti z ostatních zemí, kde už tuto právní normu přijali. „To je případ Maďarska, Rakouska, Německa nebo Nizozemí. V těchto zemích na dodržování zákona dohlíží nejen policie, ale možná ještě účinněji i samotné prostitutky či pasáci, kteří tvrdě kontrolují svoji konkurenci,“ řekl kaplický místostarosta s tím, že boj za přijetí zákona Kapličtí nevzdají.

Ovšem sedět s rukama v klíně a čekat na to, zda požadovaný návrh zákona někdy úspěšně projde legislativním procesem, podle části kaplických zastupitelů nelze.

„Chce to hledat způsoby, a ne důvody. Prostitutky v centru, to je ostuda města. S dětmi už nechodím ani na náměstí, protože když míjíme prostitutku, všechny vědí, o co jde. Bavíme se tu o tom zastupitelstvo co zastupitelstvo, ale nic se nezměnilo,“ řekla na posledním zasedání zastupitelů Jana Drdáková (Město pro občany – NK, nově Věci veřejné), jež pracuje jako zástupkyně ředitele ZŠ Fantova. Ta zároveň požadovala, aby se příslušníci městské policie při své práci na potírání prostituce více zaměřili.

„Jiná cesta, než abychom si pomohli sami, teď nezbývá,“ zmínil i zastupitel Pavel Jouza (SNK Evropští demokraté). „Vidím jedinou možnost, a to pravidelné šťáry v nočních podnicích, kam si prostitutky své zákazníky vodí. Vždyť máme v Česku tisíce celníků, kteří jsou co chvíli na ubytovnách pro cizince. Tak proč by se nemohli zabývat i touto činností?“ řekl Pavel Jouza v návaznosti na připomínku zastupitelky Pavly Opekarové (KDU–ČSL), která chtěla vědět, kolik takových kontrol v penzionech a nočních klubech se od začátku roku v Kaplici uskutečnilo. Dostalo se jí odpovědi, že dvě.

Zastupitel Vladimír Blahna (KSČM) je zase pro to, aby policisté znepříjemňovali život samotným pasákům. „Pokud z Kaplice odejdou oni, půjdou za nimi i prostitutky,“ zdůvodnil.

A jak by takové tažení podle něj mělo vypadat? „Jednou z cest jsou třeba každodenní kontroly aut. Často jezdím městem v noci, a tak vím, že parkují stále tamtéž. Proč je tedy noc co noc nezkontrolovat? Důvod k postihu by se jistě našel, vždyť nikdy nemá nikdo v autě vše úplně tak, jak má být.“

Tento postup podle Milana Sedláka (ČSSD) odpovídá praxi v nedalekém Vyšším Brodě, kam se vydal nasbírat pro boj s prostitucí zkušenosti. „Důsledným postupem policistů se tady s prostitutkami podařilo zatočit,“ odkázal na praxi v sousedním městě Milan Sedlák.

„Snažíme se prostituci za každou cenu vymýtit pravidelnými kontrolami a zatím se nám to daří,“ potvrdil vyšebrodský strážník Milan Karala.

Jak ovšem upozornil Jiří Havelka, prokázat někomu nabízení sexuálních služeb je často velmi složité. „Prostitutky si mnohdy stoupnou na náměstí, z auta si mezi nimi vybere zákazník a dá vědět pasákovi. Pak se společně sejdou až v penzionu,“ popsal běžnou praxi Jiří Havelka.

Doplnil, že o složitosti prokazování nabízení sexuálních služeb svědčí i fakt, že v jednom případě policisté za prostituku považovali ženu, která jí vůbec nebyla.

Zákon by pomohl:

- oddělit legální a nelegální prostituci
- zakázat vykonávání prostituce osobám mladším 18 let
- stanovit pravidla pro provozování prostituce na veřejně přístupných místech a v objektech a místech k tomu určených
- omezit zdravotními prohlídkami prostitutek riziko šíření pohlavně přenosných chorob
- vytvořit možnost postihu osob, které budou jednat v rozporu se zákonem