„Vojenský újezd Boletice se neruší, pouze zmenšuje z původních 21 953 hektarů na nových 16 559 hektarů čili zhruba o 25 procent. Jde o území, která nebyla tolik využívána pro výcvik," upozorňuje zastupující přednosta újezdního úřadu Miroslav Meleg.

„Na vyčleněných územích vzniká nová obec Polná na Šumavě, s místními částmi Květušín, Olšina a Otice. Část boletická přejde pod správu Kájova, třebovická část do správy obce Ktiš a křišťanovská do správy obce Křišťanov," upřesňuje.

Pro veřejnost to znamená, že trasa od Kájova přes Polnou až do Horní Plané bude volně průjezdná pro veškerou dopravu. Nové hranice vojenského prostoru leží vpravo od této komunikace a jsou již 
v těchto dnech dostatečně vyznačeny značkami.

Režim pohybu v nově vymezeném Vojenském újezdu Boletice bude zpřísněn, s výjimkou silnice vedoucí od Chvalšin do Boletic, na kterou bude platit zvláštní ustanovení.

Silnice vedoucí od Chvalšin do Boletic povede nadále přes vojenský újezd, avšak výnosem přednosty újezdního úřadu bude též zpřístupněna bez nutnosti povolení. Na zmíněných komunikacích již také nebude omezen turistický provoz na soboty, neděle a státní svátky, jak tomu bylo dosud, ale bude volný celoročně. To se netýká trasy z Arnoštova do Záhvozdí na severozápadě prostoru, která bude nadále jen na povolení. Komunikace je zde totiž užší, leží v nebezpečnějším území a slouží ve velké míře lesnicko-hospodářské činnosti.

Přímo ve vojenském újezdu zůstává pět turistických tras (1,3,4, 6, 7), pro pěší a pět tras (10, 11,12,13,14) pro cyklisty. Na všech těchto trasách bude i nadále platit možnost pohybu jen o sobotách, nedělích a státních svátcích. Veškeré podrobnosti lze zjistit na webových stránkách újezdu.

Vstupy a vjezdy do vojenského újezdu od 1. ledna 2016 již nebudou nadále řešeny vydáváním klasických povolenek, ale formou tzv. zkráceného správního řízení. Občan vyplní formulář, který získá na podatelně újezdního úřadu, a pokud bude důvod vstupu shledán v souladu se zákonem jako oprávněný, získá žadatel povolení, s platností až na pět let.

„Novinkou je, že držitelé tohoto povolení nebudou moci mít na své povolence další osoby v doprovodu. Každá osoba starší patnácti let bude muset mít vlastní povolení," vysvětluje Miroslav Meleg.

„Dále již nebudou vydávána žádná povolení na sběr lesních plodin. Všechny takzvané bezpečné prostory újezdu, do kterých jsme dříve povolení za tímto účelem vydávali, již nyní budou volně přístupná," doplňuje.

Též budou vydávána hromadná povolení, nejen v souvislosti s prací pro ministerstvo obrany, ale například i pro civilní firmy pracující v prostoru či masově organizované turistické akce. Formuláře budou dostupné na webových stránkách Vojenského újezdu Boletice, nebo k vyzvednutí na podatelně úřadu.

Autor: Jan Houska