Na děti čekalo třináct stanovišť, kde si mohly vyzkoušet své dovednosti a znalosti. A tak se zabývaly zdravovědou, poskytováním první pomoci, vybavením lékárničky. Seznamovaly se s běžnými riziky, absolvovaly místní znalostní test. Zkoušely chování v mimořádných situacích, orientaci a topografii. Dalšími stanovišti byly evakuační zavazadlo, hod granátem na cíl, střelba a obrana vlasti, dopravní výchova, trénink obratnosti, překonávání překážek a u koupaliště si vyzkoušeli hašení v praxi.

"Branný den se povedl," míní za organizátory Miloslav Faltus. "Myslím, že si děti odnesly spoustu zážitků a vědomostí. Krásné stanoviště měli zejména střelci - tam si děti mohly vyzkoušet reálnou střelbu. Poděkování patří všem, kdo se na přípravě a zabezpečení podíleli. Obzvláště děkujeme V. Mariškové ze Zdravotnické záchranné služby, členům Střeleckého oddílu Malonty za ukázky různých zbraní a také členům Sboru dobrovolných hasičů Malonty."