Naším cílem bylo hlavně hrabání loňského listí a suché trávy kolem kostela, na hřbitově i v prostorách bývalé fary. Ze spleti malin a uschlých zbytků kopřiv se podařilo vysvobodit i kapličku, kterou známe ze starých fotografií. Ta provázela alejí z Boletic děti, které šly do školy, i poutníky, jejichž kroky směřovaly do kostela.

Více sluníčka po sobotní brigádě pronikne i do původního ovocného sadu, který je v těsném sousedství fary. Celé okolí kostela bylo také vyčištěno od spadaných a polámaných větví.

Máme velkou radost nejen z toho, že se podařil pořádný kus práce, ale i z toho, že se naší brigády zúčastnilo jednatřicet lidí. Počet je možná o to zajímavější, že nás spolek má pouhých šestnáct členů a pomáhá nám stále větší počet nadšenců, pravidelně se k nám připojují i členové kájovského sboru dobrovolných hasičů.

Lenka Augustinová