Vylepšení sochařské výzdoby města chystá českobudějovická radnice. Stihnout by se mohlo ještě do konce roku.

Město plánuje nasvícení sousoší Vltavy a Malše u Dlouhého mostu. „Zdá se, že lidé nedávno osazené sousoší kvitují. Fotí se u něj a možná se stane oblíbeným místem setkávání,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec. Dodává, že případnému nočnímu nasvětlení bude předcházet vyhotovení projektové dokumentace a poté realizace. „Což by se mohlo stihnout ještě do konce letošního roku,“ dodává Ivo Moravec.

Město už v minulých dnech v centru u jiných soch doplnilo květinovou výzdobu. Konkrétně šlo o výsadbu trvalek u pomníku Vojtěcha Lanny a u sousoší Mateřství v parku Na Sadech. „Na obou místech byl zvolen udržitelný druh výsadby, který bude případně doplňován. Sochu matky s dítětem ještě před výsadbou očistila specializovaná firma,“ uvedl Ivo Moravec.

"Sochu matky s dítětem ještě před výsadbou očistila specializovaná firma. Chceme se samozřejmě i nadále podílet na zkrášlování veřejného prostoru a pestrobarevné výsadby květin rozšiřovat,“ doplnil Ivo Moravec.

V centru Českých Budějovic byla nedávno vylepšena třeba květinová výsadba na Senovážném a Mariánském náměstí, na jaře se lze potěšit narcisy, které krášlí břeh náhonu, který vede vodu ze slepého ramene Malše do Mlýnské stoky.