Nejprve se bude opravovat jižní přístavek, ve kterém jsou jen elektrické rozvody a trafostanice. Zajímavostí je, že i ty se budou opravovat za provozu. Jak budou stavaři postupovat, popsal Jan Doubek z firmy Edikt. „Trafostanice musí zůstat v provozu. Nejprve mimo budovu zprovozníme nové trafostanice a pak je umístíme do budovy. Nádraží musí být stále pod napětím. Řada prací bude v nočních hodinách.“

Rekonstrukce
2.6. vlakové nádraží převzaly firmy Metrostav, Edikt a Avers
29.6. začínají stavební práce
30.8. 2023 předpokládaný konec prací
689 485 000 korun bude rekonstrukce vlakového nádraží stát

V roce 2021 se pak budou přesouvat na svá dočasná stanoviště pokladny a dispečink a cestující budou procházet vždy jedním ze dvou koridorů, které budou dočasně prodlouženy až ke vchodům. Jedna z velkých změn bude napojení budovy na Lannovu třídu. Poté, co lidé přejdou přes přechod z Lannovy třídy, budou mít k dispozici nový vchod rovnou do levé severní části nádraží a nebudou muset pokračovat k hlavnímu vchodu.

Nádraží bude vypadat stejně. Památkáři dohlédnou, aby vše, včetně fasád, mělo původní vzhled „Musíme zachovat ráz i funkčnost. Dodržíme rozměry a členění oken, strukturu fasády, barevnost,“ řekl Jan Doubek.

O rekonstrukci českobudějovického nádraží se zajímá i město. Radnice podle náměstka primátora Viktora Lavičky počítá například s úpravou chodníků po ukončení akce. Radnice také oceňuje, že by měla v rámci investice Správy železnic vzniknout i věž pro cyklisty.

Do přednádražního prostoru také ústí podchody pod Nádražní ulicí, které město převzalo do správy od firmy provozující obchodní centrum Mercury. O způsobu budoucího užívání se nyní podle náměstka primátora jedná.

Výhledově bude i podchod

V dlouhodobějším horizontu zhruba čtyř pěti let by město chtělo, aby v návaznosti na rekonstrukci nádraží došlo i ke stavbě podchodu pro pěší až do Suchého Vrbného. Ten by vznikl zřejmě prodloužením jedné z chodeb vedoucích k nástupištím. Počítá se také s tunelem pro auta od Průmyslové ulice k dnešnímu sběrnému dvoru v Suchém Vrbném. „U sběrného dvora by měla být kruhová křižovatka a nový parkovací dům. Pro ty, kteří z tohoto směru přijíždějí do Budějovic,“ naznačuje dlouhodobější plány města Viktor Lavička.