Stavba dálnice tak začala i v katastru Velešína. „Jsem rád, že se práce pohnuly a začala výstavba dalšího úseku,“ řekl starosta Velešína Petr Vágner. „Pro naše město má dálnice velký význam, protože doufám, že z přeložky odvede velkou část tranzitní dopravy, a ta už nebude svištět kolem velešínského sídliště. Negativního dopadu na prosperitu Velešína se neobávám, ten bude minimální. Navíc výstavba dálnice bude generovat poptávku po službách, stravovacích i ubytovacích, případně i dalších.“

Vizualizace nového úseku dálnice D3 Třebonín - Kaplice-nádraží. | Video: Vizualizace ŘSD ČR

„Stavba dalšího úseku znamená nejen příslib zlepšení dopravy, ale také významně uleví lidem ve Velešíně, Netřebicích,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. „Pro obyvatele těchto sídel to znamená každý den o 15 000 vozidel méně. Důležitá zpráva je to pro Českou republiku i v tom směru, že všechny investice pojedou dál, přestože rozpočet na tento rok zaznamenal řadu velkých změn a úspor. Práce budou pokračovat dál v co největším tempu. Předcházela tomu velmi složitá přípravná fáze. Děkuji všem, co se na ní podíleli, i zástupcům samospráv a všem lidem, kteří museli kvůli stavbě přijmout některé kompromisy, aby se stavba mohla uskutečnit. Poslední dobou je čím dál méně lidí ochotných snést nějaké nepohodlí, problém a podívat se dál do budoucnosti. Stavba by také nemohla vyrůstat bez podpory evropských prostředků. Přeji všem, aby v roce 2025 bylo možné od Budějovic po rakouskou hranici dojet po nové dálnici.“

O tom, co obnáší stavba dálnice, vědí nejvíc ti, co ji denně budují. „Je to již třetí úsek D3, kterou stavíme,“ konstatoval Zdeněk Ludvík, ředitel společnosti Metrostav Infrastructure, která je hlavním zhotovitelem. „Stavba je to velmi náročná. Budeme muset přemístit ve velmi krátkém čase milion kubíků materiálu ze zářezů do násypů, vybudovat 13 mostů. Nebude to legrace. Jsme na to připraveni a budeme se snažit co nejméně zatěžovat okolí.“

Národní zdroje na stavbu dálnice zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). „Finanční prostředky máme nejen na realizaci tohoto úseku, ale i na přípravu ostatních, které budou navazovat až ke státní hranici,“ ujistil Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI. „Celkově máme tři miliardy v národních zdrojích pro ŘSD na přípravu všech dálničních staveb i silnic 1. třídy směrem k hranici. Akce je spolufinancovaná z Operačního programu Doprava pro období 2021 až 2027, konkrétně z Fondu soudržnosti. Výstavba dálnice s sebou přinese i určité problémy pro okolní obyvatele, ale věřím, že ji rádi strpí, protože přijde odměna v podobě užívání dálnice nejpozději za dva roky.“

Ředitelství silnic a dálnic si pochvaluje výbornou spolupráci s Jihočeským krajem. „Jihočeši na dálnici čekají hodně dlouho,“ řekl hejtman Martin Kuba. „Spojení od severu na jih má pouze málo částí, kde chybí dálnice, mezi ně bohužel patří Jihočeský a Středočeský kraj. My na jihu Čech děláme a budeme dělat vše pro to, abychom stavby spojené s dálnicí pomáhali připravit a dosáhli hranic co nejdříve. Jihočeský kraj dělá ve spolupráci s ŘSD maximum. Musí se projednávat strašná spousta povolení, vykupování pozemků, vyřizovat všechny procesy. Nastavil jsem systém, kdy se snažíme zabránit jakémukoliv zpoždění. Nedám panu ministrovi pokoj, dokud nebude dálnice až do Rakouska a také udělám všechno proto, abychom se po ní svezli až do Prahy.“

V současné chvíli je na jihu Čech ve stavbě souvislý třicetikilometrový úsek D3. Jihočeská část dálnice by měla být kompletně hotova do konce roku 2025. D3 je v celé délce součástí mezinárodní silnice E55 Helsingborg – Berlín – Praha – Salzburg – Benátky – Kalamata. Je také součástí globální sitě TEN-T evropského dopravního koridoru, který spojuje severní a jižní Evropu.