Strastiplnou historii má za sebou busta Tomáše Garrigue Masaryka, která stojí před budovou českokrumlovské základní školy nesoucí jméno prvního československého prezidenta. Zažila spoustu let zavržení, ale i několik návratů.

Slavnostní odhalení busty, do které byl ukryt pamětní list, se konalo 7. března roku 1935 v den 85. narozenin T. G. Masaryka (v neděli uplyne 160 let od narození prvního československého prezidenta). Jejím autorem je sochař Jan Štursa.

„Při odhalení jsem jakožto žák školy nemohl samozřejmě chybět. Vlastně jsem se účastnil i následujících návratů této busty,“ usmál se českokrumlovský pamětník Karel Podruh.

Na svém podstavci busta vydržela pouhých sedm let. Po připojení československého pohraničí k Třetí říši byla odstraněna.

„Vyvrcholením snahy Němců o odtržení pohraničí byl tisícový průvod německých školáků a dalších německých občanů s vlajkou s hákovým křížem 23. září 1938, který zastavil před naší školou.

Skrytě jsme naslouchali nenávistným protičeským nadávkám. To už chybělo jenom několik dnů, kdy skončilo na škole vyučování na dlouhých sedm let. Začínal jsem právě tercii,“ vzpomínal Podruh.

„Po válce se busta poprvé vrátila, jenomže komunisté ji zase sundali. Další chvilkový návrat se uskutečnil v roce 1968. Natrvalo se Masaryk vrátil až v roce 1989.“

Kde se busta během let, kdy neměla na růžích ustláno, nacházela, těžko říct. Údajně několik roků ležela ve školní kotelně pod uhlím.

„Vím, že za komunistů byla jeden čas schovaná někde na půdě kláštera. Kde ale byla třeba za války, to netuším,“ řekl Podruh, který každý rok organizuje s okresní organizací PTP položení květin k bustě v rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu.

Budova školy byla postavena v roce 1929, o devět let později uzavřena, aby byla 15. srpna opět předána do českých rukou. Měsíce před tím sloužila jako vojenská nemocnice.

Do tříd se vrátili převážně učitelé z roku 1938. Název Základní škola T. G. Masaryka přestala škola oficiálně používat s novým školním rokem 1970.

„V podstatě se ale dá říct, že se název nezměnil. Ulice, kde se škola nachází, se tehdy jmenovala Fučíkova ulice. Název se tedy maskoval tím, že se říkalo Základní škola Český Krumlov ve Fučíkově ulici,“ řekl ředitel školy Vlastimil Hlásek.

Dnes už škola opět hrdě nosí slavné jméno Tomáše G. Masaryka.

Z historie školy T. G. Masaryka

26. 6. 1927 - byl položen základní stavební kámen školy

25. 8. 1929 - ukončení stavebních prací

1. 9. 1929 - zahájen první školní rok

26. 6. 1930 - škola dostává název podle prezidenta Masaryka. Celý název zní 1. státní Masarykova škola obecná s 1. mateřskou školou, Masarykova škola měšťanská

7. 3. 1935 - byla odhalena busta Masaryka před budovou školy

1. 9. 1935 - na škole byl otevřen první ročník reálného gymnázia

říjen 1938 - škola uzavřena kvůli připojení pohraničí k Třetí říši

15. 8. 1945 - budova školy byla předána české správě

16. 9. 1945 - zahájen první poválečný školní rok