Upozornili na to během diskuse na schůzi na Olšině, na níž byli obyvatelé újezdu seznámeni s tím, co pro ně bude znamenat vznik Polné na Šumavě či přechod Boletic pod Kájov.

Předsedu komise pro optimalizaci vojenských újezdů Ministerstva obrany Vladimíra Kazatele vznesení tohoto dotazu v poslední fázi příprav vzniku nové obce překvapilo: „Za čtyři roky jsme se viděli v přípravném výboru asi desetkrát. Já to ale dneska od vás slyším vůbec poprvé," podivil se. „Kdybychom tento problém řešili loni, AS-PO by dostala úkol a řešilo by se to, tak jako jsme splnili všechny opravy nemovitého majetku, jako byla oprava obecního úřadu, demolice a další."

Pavel Matyáš, který žije 
v Polné na Šumavě v domě, který je podle něj v dezolátním stavu, namítl, že o opravy u AS-PO žádal opakovaně, leč marně. „Řešil jsem to s nimi několikrát, ale vždycky mi bylo řečeno, že to jsou drobné opravy a ať si je udělám sám," vysvětloval. „Například když mi začaly padat dlaždičky 
v koupelně. Ale to, že je pod nimi plesnivá a vyboulená zeď, už nikdo neřešil."

Josef Chrobák, který má armádní bytový fond na starost, namítl, že v okálech se už měnila například okna. „Dělaly se i nové střechy, to také nebyla malá investice," vysvětloval.

Obyvatelé Polné kontrovali, že to bylo již v roce 2008 a že část peněz, které nájemníci od té doby zaplatili na nájmu, by měla přejít po Novém roce na obec. „Aby měla peníze do začátku na opravu bytového fondu, protože ten je opravdu v dezolátním stavu. Jenže my netušíme, kde jsou a kolik jich zbývá," nadnesl Pavel Matyáš. „A pokud bude muset byty opravit obec, hned na začátku ji to velmi zatíží." Armáda prý navíc nedělala odpočty a současnou hodnotu jednoho okálu vyčíslila na 750 tisíc. „Ty domy mají životnost třicet let a postaveny byly v roce 1972. Navíc nikdo neví, jestli pak náhodou někdo nepřijde s tím, že si to máme za těch 750 tisíc odkoupit. Ale je pravda, že to už bude na novém zastupitelstvu po volbách," dodal.
Vladimír Kazatel slíbil, že se na tento problém ještě podívá, a zároveň požádal zástupce AS-PO, aby se to snažili vyřešit ke spokojenosti všech.

Občané chtěli také vědět, jak to bude s autobusovými linkami. „Zatím nemáme důvod je měnit," uvedl přednosta vojenského újezdu Karel Trněný, „spoje jezdí podle školy a tak, aby navazovaly na další spoje. Pokud bude chtít Polná nějaké změny, bude si to muset sama vyjednat s krajským úřadem, armáda se na tom už podílet nebude."

Občané na besedě vyjádřili také obavy, jestli bude obec vůbec schopná fungovat a nezbankrotuje. Uklidnil je Oldřich Fröhlich z Květušína, člen přípravného výboru Polné – budoucí rozpočet výbor konzultoval se srovnatelně velkými obcemi a zahrnul do něj nejen veškeré náklady, ale i příjmy z bytového fondu. „Počítali jsme s tím, že byty se budou prodávat postupně a že se bude vybírat nájem. Zadali jsme do výpočtu dokonce asi 80 procent neplatičů nebo neschopných platby při výběru poplatků, které se běžně vybírají, a také to, že by se ještě určitou dobu svážel odpad na náklady armády, aby ta počáteční rána pro obec nebyla tak veliká. A i když jsme se drželi hodně při zemi, rozpočet nám vyšel lehce přebytkový i s tím, že jsme si nechali ještě určitou rezervu."

To všechno jsou ale podle Oldřicha Fröhlicha jen plány, protože nikdo neví, jak se budou měnit vstupní ceny, například energií. „Ale jelikož obec dostane do vínku první dva roky dvojnásobek rozpočtového určení daní, měla by to v pohodě utáhnout. Samozřejmě pokud bude hospodařit uvážlivě. Pokud tam budou sedět nějací rozhazové, kteří budou vymýšlet, co všechno postavíme, vybudujeme a zajistíme a peníze si nikam neuloží a nevytvoří si rezervní fond, tak obec bude mít s odpuštěním prdlajs."

Polnou na Šumavě čekají v lednu 2016 nové volby. „Zásadní je, abychom šli všichni volit a abychom volili uvážlivě, aby to do rukou nedostali nějací hektici," dodal Oldřich Fröhlich.
Armáda bude pro Polnou až do 30. 9. 2016 na vlastní náklady zabezpečovat i některé činnosti, jako je veřejné osvětlení, dodávka vody či odvoz odpadu.