Situace už došla tak daleko, že se ho snažili dokonce odvolat z funkce. To se ale nakonec nepodařilo, na což reagovala jedna ze zastupitelek tím, že odstoupila. Jak zmínil člen zastupitelstva Miroslav Kutlák, hlavním problémem je porušování rozpočtové kázně.

„Musím bohužel konstatovat, že má starosta špatný ekonomický odhad,“ narážel včera Kutlák na fakt, že některé letošní investice výrazně přesáhly plánovaný rozpočet. „Například oprava pašijového areálu měla stát zhruba 230 tisíc korun. Nakonec narostla až na milion korun. Problémů je více. Dlouhodobý ekonomický plán není žádný, priority nejsou poskládané a starosta si sobecky dělá, co uzná za vhodné.“

Martin Madej se brání, že musí občas jednat rychle. Kdyby s každým rozhodnutím čekal na zastupitele, nikdy by se v obci nic nepovedlo. „Pořád bychom na něco čekali a přešlapovali na místě,” tvrdí.

Že se ale některé projekty prodražily, uznává. Slibuje však, že by se to už nemělo opakovat. Starostu nakonec podpořili ti, kteří s ním od začátku v mnohém nesouhlasí. Bez koncepce, jak situaci řešit dál, jeho odvolání v této chvíli ale nepovažovali za nejvhodnější.