Firma předložila Ministerstvu životního prostředí (MŽP) oznámení o záměru rozšířit technologii v areálu Energobloku o provoz termického zpracování paliva vyrobeného z odpadu. Plánuje ho vystavět společně se svým rakouským partnerem, který má s realizací obdobných projektů velké zkušenosti a jeho technologie na spalování paliva vyrobeného z odpadu fungují v mnoha zemích světa.

MŽP svým oznámením ze dne 1. srpna 2023 obeslalo všechny dotčené územní samosprávné celky a dotčené orgány, a to včetně města Český Krumlov, Městského úřadu Český Krumlov a obce Přísečná, s uložením povinnosti zveřejnit informaci o záměru na úředních deskách a upozorněním na lhůtu pro podání vyjádření. Sama firma Carthamus žádné oznámení poštou nikomu nezasílala.

Krumlovští Zelení a obec Přísečná se vyjádřili proti záměru
Své připomínky MŽP zaslala 1. 9. jak krumlovská místní organizace Zelených, tak Přísečná. „Požadujeme plné posouzení vlivů na životní prostředí, posouzení zápachu, vlivu na hlukovou zátěž, na chráněné druhy rostlin a živočichů, vč. jejich stanovišť, řešení dopravy, posouzení emisí, vyjasnění vstupů do zařízení, posouzení odpadů, posouzení vlivu na klima a hlavně zpochybňujeme opodstatněnost celého záměru,“ napsal občanům Přísečné starosta Jiří Němeček. 
Celé znění záměru ZDE.

„Jedná se o dlouhodobý projekt, proto počítáme s vyšší kapacitou pro případné budoucí pokrytí navýšení potřeb spalování paliva vyrobeného z odpadu, které souvisí s legislativním zákazem skládkování,“ uvedl předseda představenstva společnosti Jindřich Beznoska. „Neplánujeme dovážet palivo vyrobené z odpadu z jiných krajů naší republiky ani ze zahraničí.“ Spalování paliva vyrobeného z odpadu a jeho energetické zhodnocení je způsob likvidace, který preferuje a podporuje EU namísto jeho skládkování. Projektovaná kapacita počítá s 80 kt/rok paliva vyrobeného z odpadu.

Výhody pro obyvatele Přísečné? Levná elektřina a lokální distribuční soustavy

„Chceme, aby místní obyvatelé měli z nového provozu osobní prospěch. Proto chystáme vybudování lokálních distribučních soustav s tím, že bychom všem obyvatelům Přísečné nabídli elektrickou energii za velmi zvýhodněné ceny. Rovněž chceme v blízké lokalitě vystavět nabíjecí stanice pro elektromobily, “ uzavřel Jindřich Beznoska s tím, že společnost plánuje vybudovat více lokálních distribučních soustav. „Odběratelé, kteří by byli připojeni k zamýšleným lokálním distribučním soustavám, by se nemuseli obávat celostátního blackoutu, neboť nový provoz elektrárny by dovoloval tyto výpadky vykrýt v tzv. ostrovním režimu.“

Společnost Carthamus provozuje teplárnu v Domoradicích na Českokrumlovsku. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepla a s tím související služby, výroba elektřiny a obchod s ní. Elektrickou energii vyrábí Energoblok v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla. Tehdejší výtopnu zakoupila společnost v roce 2005 a vybudovala z ní elektrárnu a teplárnu na biomasu. Zásobuje teplem a elektřinou asi 3 200 obyvatel Českého Krumlova, přilehlou průmyslovou zónu a budovy veřejné správy.