Jak informoval tiskový mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda, než se Jihočeši vydají do pálenice ke zpracování svého ovoce, jablek, hrušek, švestek i dalšího, měli by mít na paměti několik zásad.

Pěstitelské pálení je určeno výhradně pro fyzické osoby a produkty z tohoto pálení jsou určeny pro osobní potřebu domácnosti pěstitele. "Ovocné destiláty vyrobené pěstitelským pálením se nesmí dále prodávat nebo skladovat v prostoru, ve kterém se prodávají lihoviny pro přímou osobní spotřebu nebo pro jiné přímé osobní užití fyzickou osobou například v restauračních zařízeních," vysvětlil.

Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém nebo i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

Jen vlastní výpěstky

"Toto ovoce musí být vypěstováno na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je osoba oprávněna užívat z jiného právního důvodu například pronajatém, který se nachází na území České republiky. Může být také obdrženo z naturálního plnění. Avšak není přípustné nakupovat ovoce z cizích pozemků nebo pozemků ležících mimo republiku," dodal další zákonnou povinnost.

Důležité je podle Krédy také dodržet nejvýše 30 litrů 100% etanolu pěstitelem v jednom výrobním období, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společně hospodařící domácnost. "Společně hospodařící domácností se pro účely pěstitelského pálení rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby," popsal.

Protipovodňové cvičení v Českých Budějovicích v roce 2018.
Plzeňskou ulici uzavře protipovodňové cvičení, na větší část úterý

Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího, tedy roku 2023. Pro pěstitelské pálení platí, že pěstitel v rámci pěstitelského pálení čerpá výhodu, tedy nižší (poloviční) sazbu spotřební daně z lihu, která aktuálně činí 162 korun na jeden litr 100% etanolu. V současné době je na území Jihočeského kraje 22 pěstitelských pálenic, které mají od Ministerstva zemědělství povolení provádět pro fyzické osoby pěstitelské pálení.

"Důležité je také upozornit na skutečnost, že překročením zákonného limitu 30 litrů etanolu na osobu a osoby žijící s ní v jedné domácnosti se pěstitel dopouští přestupku definovaného v § 17 odst. 1 písm. a) zákona o lihu," konstatoval Kréda. Pěstitel pak může v následném správním řízení dostat pokutu ve výši až 500 tisíc korun a zároveň je provozovatel pěstitelské pálenice povinen doplatit rozdíl mezi sníženou a základní sazbou daně.

Konkrétní příklady pro pěstitele v jednom výrobním období – poměr litry : procent etanolu:

75 litrů 40%
60 litrů 50%
50 litrů 60%

Příklady spotřební daně z lihu (na jeden litr):

Procent etanolu Výše spotřební daně
40 % 64,80,- Kč
50 % 81,- Kč
60 % 97,20,- Kč