Po čtvrtečním jednání zastupitelstva totiž stále není vybrán nikdo, komu by město tuto cenu v letošním roce udělilo.

„Cena nebude letos udělena přinejmenším v klasickém termínu, tedy v předvečer Slavností pětilisté růže,“ doplnila informaci mluvčí radnice Jitka Augustinová.

Zastupitelé totiž neocenili nikoho z nominovaných, ale ani nerozhodli, zdali nebude cena udělena letos vůbec. A tak je možné, že se celé projednávání vrátí zpět na stůl radním a ti nominace možná vrátí opět zastupitelům. Nejdříve ale až na konci června. A to s velkým otazníkem.

Statut ceny a podmínky udělování nyní doznaly několika změn. Především, aktivity, za které jsou kandidáti nominováni, nejsou taxativně vyjmenovány, cena nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získal, ale především, cena města nemusí být udělena každoročně.

To je možná i důvod, proč nikdo ze zastupitelů letos pro kohokoliv navrženého nezdvihl ruku. „Jsem pro, aby se cena udělovala za opravdu výjimečné činy a ne za to, že nominovaný dobře vykonává nějakou svoji práci,“ shrnul zastupitel Petr Eliáš (ODS). Tento názor pravděpodobně převážil, protože prakticky nikdo jiný ze zastupitelů jinak nezareagoval.

Cena města za rok 2008 byla udělena vloni MUDr. Alexandru Jegorovovi za jeho profesní činnost v oboru chirurgie. V roce 2007 ji in memoriam obdržel Dezider Dunka za dlouholetou příkladnou spolupráci při řešení spolužití společnosti a romské menšiny.