Delší dobu uzavřené Centrum Adalberta Stiftera se opět probudí k životu. Město se s původními majiteli dohodlo, jak bude budova využita dál.
„Na konci roku jsme dům, který městu kdysi patřil, koupili zpátky od jeho majitelů,“ sdělil starosta Jiří Hůlka. Majitelé už totiž dál soukromé Centrum A. Stiftera nemohli provozovat. A protože se město s majiteli shodlo na vizi, jak dům dál využívat, prodali městu budovu zpět za stejnou částku, za jakou ji před lety koupili.

„Dům tehdy koupil bývalý hornoplánský rodák,“ připomněl Jiří Hůlka. „Bohužel již zemřel. Příznivá cena, za kterou nám dům vlastníci vrátili, byl malý dar městu a satisfakce za léta Hornoplánských rozprav, které organizovali. A na kterých jsme spolupracovali.“

V budově po drobných úpravách budou v přízemních prostorách působit dva spolky. Jednu polovinu přízemí má zapůjčenou dětská skupina Žabičky, o. s., a druhou polovinu má svěřenou Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek, který svou činností částečně naváže na původní Centrum Adalberta Stiftera. Přičemž část využije jako výstavní prostory.

„V horním patře budou připravené byty pro zubního a dětského lékaře, které pro město sháníme,“ doplnil Jiří Hůlka. „Pro ně jsou navíc na dvoře k dispozici garáže a k domu náleží také zahrada.“

Centrum A. Stiftera v Horní Plané působilo a pořádalo výstavy od roku 1996.