• Za rok 2022 cenu dostali autoři unikátního keramického modelu Českého Krumlova Jana a Petr Peškovi, lékař – onkolog Václav Pecha (in memoriam) a Domácí hospic sv. Víta.

• Za rok 2021 si ocenění přezvali Jana Holcová, jež vyučuje výtvarný obor na Základní umělecké škole, světově proslulý ilustrátor Jindra Čapek a za přínos k rozvoji občanské společnosti a kulturních aktivit ve městě obdržela keramička Vladimíra Konvalinková. Cenu dostal také heligonkář Jan Komenda (in memoriam) a obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov za dlouhodobý přínos v oblasti sociální služeb a dobrovolnictví.

Z historie předávání Cen města Český Krumlov.Keramička Vladimíra Konvalinková získala cenu města za rok 2021 za přínos k rozvoji občanské společnosti a kulturních aktivitZdroj: Se svolením města Český Krumlov

• Za rok 2020 byli ocenění Věra Petrovičová a Dalibor Uhlíř za vzkříšení a otevření poutního areálu na Křížové hoře, dalším oceněným, tentokrát ze sportovní oblasti, se stal Stanislav Fošum. Zastupitelé také udělili ocenění českokrumlovské kapele Papouškovo sirotci.

• Za rok 2019 se ocenění kvůli covidu nevyhlašovalo.

• Rok 2018 znamenal ocenění pro Helenu Braunovou, spisovatelku a průvodkyni, pro dlouholetou ředitelku MŠ Tavírna Jiřinu Kučerovou a také pro otevřené neformální seskupení hrajících neherců PRORADOST. In memoriam byla cena udělena Ladislavu Michalíkovi za nezištnou pomoc stovkám až tisícům dětí nejen z Českého Krumlova.

„Křest almanachu bude na přelomu ledna a února,“ dodává Ladislav Michalík (na snímku).Cenu města za rok 2018 dostal i Ladislav Michalík (in memoriam).Zdroj: DENÍK/Zdeněk Zajíček

• Za rok 2017 občané nominovali a zastupitelé ocenili Libuši Kuchtovou, dlouholetou členku Klubu českých turistů START Český Krumlov, Jaroslava a Marii Markovy za provozování koloniálu Na Růžku, Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov a také Dětský folklórní soubor Jitřenka. In memoriam byla cena udělena Janu Cehákovi, za celoživotní práci na Katastrálním úřadu v Českém Krumlově, činnost v komisích města, aktivní činnost v turistickém oddílu START, a krumlovské fotografce Evě Filausové.

• Rok 2016, to byla cena města pro Helenu Plachtovou za významný přínos ke kulturně společenskému životu ve městě a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. - za dvacet let mimořádně užitečné a prospěšné činnosti v prevenci společensky patologických jevů u dětí a mládeže.

• Rok 2015 patři Janu Vondroušovi, a to za klíčový podíl na směřování a rozvoji města po roce 1989 v roli prvního polistopadového starosty a za mimořádný osobní podíl na vzniku a realizaci nejvýznamnějšího novodobého projektu města - obnovy a znovuoživení komplexu českokrumlovských klášterů.

Z historie předávání Cen města Český Krumlov.Za rok 2015 si cenu z rukou Dalibora Cardy převzal první porevoluční starosta Jan Vondrouš. Zdroj: Se svolením města Český Krumlov

• Za rok 2014 byli ocenění Vlasta Wimmerová, dlouholetá členka klubu turistů START, Václav Novák za přínos k rozvoji Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Český Krumlov, Jan Pils, člen FK Slavoj, za přínos k rozvoji sportu v Českém Krumlově a také fotograf Josef Prokopec za celoživotní přínos v oblasti kultury a vytvoření jedinečného fotoarchivu zaznamenávajícího novodobou historii města Český Krumlov.

Starší ocenění najdete na webu města ZDE.