Léčebna je známým útočištěm mnoha českých populárních osobností zejména ze světa showbusinesu, které propadly alkoholu. Její nové oddělení nese název 3D.

Význam zkratky objasnil lékař a vedoucí oddělení Andrej Šebeš:
„Detoxifikace jako základ pobytu, k tomu diagnostikujeme pacienty s různými poruchami – i jinými než je závislost - a poskytneme diferencovanou péči. Většina klientů bude v této fázi patrně směřovat na naše psychoterapeutická oddělení. Ti, kteří nebudou moci podstoupit tak dlouhou léčbu, zůstanou zde, a klienty, kteří mají nějakou další psychiatrickou diagnózu, tu budeme stabilizovat a směřovat do ambulantní péče."

Největší novinkou je právě zkrácená ústavní léčba. Vyzdvihl ji v rozhovoru s Deníkem i ředitel léčebny a primář Jiří Dvořáček.
„Mnoho lidí nemůže odejít na čtyři měsíce do ústavní léčby – mají děti, nebo dobrou práci, o kterou si nemohou dovolit přijít, tak se raději neléčí. Nový projekt umožní právě takové osoby rychle stabilizovat a opět přesunout do běžného života."

V Červeném dvoře tak končí doba, kdy nebývala léčba přizpůsobena potřebám a specifikům člověka, kdy se aplikovala pouze univerzální sada terapeutických možností.

Rekonstrukce části areálu léčebny na oddělení 3D, včetně jeho vnitřního vybavení, byla z osmdesáti procent financována ze zdrojů získaných v rámci druhé výzvy Norských fondů.

Psychiatrická léčebna v Červeném Dvoře je dnes v rámci ČR jedinečným zařízením, plně specializovaným výhradně na závislosti. Jiná ústavní zařízení jsou velké psychiatrie, kde jsou závislosti jen součástí mnoha dalších léčených diagnóz.