Počet fotovoltaických elektráren v regionu rychle roste.

Podle Edvarda Sequense, energetického poradce Sdružení pro záchranu prostředí Calla, je to dáno především rychle klesajícími cenami technologií, z nichž se fotovoltaické elektrárny stavějí.

„Jen vloni tyto ceny klesly o dvacet procent, od roku 2008 je pokles už zhruba čtyřicetiprocentní,“ upřesnil Edvard Sequens.

Na snížení investičních nákladů prý nereagoval český Energetický regulační úřad tak pružně jako třeba Němci.

„To je zvláště patrné při porovnání výkupních cen v Česku a Německu, kdy u elektráren s výkonem do 30 kilowatt je v Česku výkupní cena stanovena na 12,25 koruny za kilowatthodinu, zato v Německu je to u elektráren umístěných na zemi 8,3 koruny za kilowatthodinu,“ porovnal Edvard Sequens.

„Kvůli vysoko nastaveným cenám do České republiky pronikají investoři z Německa nebo Španělska. Naše země se tak postupně stává solárním eldorádem Evropy,“ doplnil odborník.

Změnu přitom podle něj není možné v dohledné době očekávat. „Zákon totiž regulačnímu úřadu nedává možnost meziročně snížit výkupní ceny o více než pět procent,“ řekl Edvard Sequens.

I přesto prý nejsou rozrůstající se fotovoltaické elektrárny zdaleka tak velikým problémem, jak se o něm mnohdy hovoří.

„Plochy k výstavbě těchto elektráren stejně pronajímají většinou zemědělci, kteří nemají dostatečný odbyt své produkce. I proto na nejbonitnějších půdách není tolik elektráren, jak to může vypadat, když jedete krajinou,“ uvedl Edvard Sequens.

Podle informací sdružení Calla vyrábějí české solární elektrárny v současné době dostatek elektřiny pro 40 tisíc domácností.

Svým plánem blokovat připojování nových českých solárních elektráren kvůli údajně hrozícímu přetížení sítě vyvolala nedávno velkou pozornost společnost ČEPS, která je provozovatelem české energetické přenosové soustavy.

„Přitom provozovatelé přenosových soustav v zemích, které vyrábějí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů mnohem více, obdobné problémy nemají,“ porovnal Edvard Sequens.

Například v Dánsku prý vyrábějí z větrných turbín, které se rovněž řadí mezi obnovitelné zdroje energie, více než pětinu elektrické energie, kterou obyvatelé země spotřebují, a v Japonsku je v provozu bezmála 1500 větrných elektráren. I přes poměrně vysoké zastoupení čistých energetických zdrojů proudí podle sdružení Calla v těchto zemích elektřina k příjemcům bez závažných problémů.

Jak dále uvádí sdružení Calla, v České republice tkví hlavní problém v tom, že na tzv. čistou energetiku tady nebyly sítě včas připraveny.

„Pode Státní energetické koncepce, kterou vláda schválila v březnu roku 2004, by obnovitelné zdroje energie měly nyní v Česku dodávat osm procent spotřebované elektřiny. Ve skutečnosti to vloni bylo pouze 6,5 procenta,“ dodal odborník.