Ohrožené modrofialově kvetoucí květině se v této lokalitě daří díky místnímu geologickému podloží, které je tvořené vápencem, což je v jižních Čechách velmi vzácné. Na vápencem obohacených půdách rostou teplomilné trávníky – louky a v nich se nachází mnoho vzácných rostlin. Nejnápadnějším a nejkrásnějším je právě hořeček mnohotvarý český.

Manažer kaplické prodejny Lidlu Tomáš Buřič a náborářka Jana Jarošová.
Nová prodejna Lidlu v Kaplici by měla otevřít v červenci. Zájem o práci je velký

Tato krásná a velmi vzácná rostlina se díky úsilí ekologů stále drží v přírodní památce Svatý kříž u Chvalšin a v Národní chráněné rezervaci Vyšenské kopce nad Českým Krumlovem. Hořeček je jeden z mála českých endemitů, to znamená, že roste na jediném, velmi omezeném místě na světě. Těžištěm výskytu hořečku mnohotvarého českého je Česká republika s přesahem do severního Rakouska, Bavorska a jižního Polska.

Kdysi byl hořeček běžnou rostlinou pastvin a luk, v minulosti se mu dařilo na několika tisících lokalit. Dnes je však v Česku těchto lokalit známo méně než šedesát. Ač na Českokrumlovsku rostl v minulosti velmi hojně, dnes je to veliká vzácnost.

Nastává jeho čas

Nastává jaro, hořeček už brzy vyklíčí, obvykle během dubna. A pro vyklíčení potřebuje dostatek prostoru, tedy nezapojených míst v trávníku. Je to dvouletá rostlina. Jednoleté růžice přečkají zimu a vykvetou až další rok. Hořeček je navíc extrémně citlivý na sucho, které mu sice pomáhá ve vytváření tolik potřebného volného prostoru, ale zároveň ho silně ohrožuje, protože jeho kořeny jsou jen mělké.

Policie. Ilustrační foto.
Pomozte policii, hledají viníka nehody na sjezdovce

"Na kopečku Svatý kříž objevila hořeček po roce 2000 naše kolegyně Marcela Paloudová," zavzpomínala Tereza Rejnková ze Správy CHKO Blanský les. Na základě toho oslovila majitele zemědělské společnosti, která na těch pozemcích hospodařila, a domlouvala s nimi způsob péče i hospodaření v lokalitě tak, aby zemědělské práce rostliny hořečku neohrožovaly. "Na zarostlých loukách, které byly částečně spásané a z části neobhospodařované, se začaly provádět výřezy dřevin. Tehdy se řešilo i vyhlašování soustavy Natura 2000, takže, myslím, že v roce 2005, tam vznikla evropsky významná lokalita Svatý kříž. A v roce 2011 byla vyhlášena přírodní památkou Svatý kříž," dodala Tereza Rejnková.

Vzhledem k tomu, že se tato přírodní památka rozkládá na více než osmi hektarech za hranicí CHKO Blanský les, starost o ni připadla krajskému úřadu Jihočeského kraje. Zemědělec, který lokalitu obhospodařuje, dostává na péči o prosvětlení lučního porostu a oddálení sečí dotace. Nicméně pracovníkům Správy CHKO Blanský les to nedá a lokalitu sledují.

Šumava.
Na Šumavě je krásně i v předjaří. Podívejte se na klenoty naší přírody

"Pořád tam jezdíme, protože to místo je naše srdcovka," přikývla s úsměvem Tereza Rejnková s tím, že hořeček každoročně monitorují. Ochrana mu svědčí. Hořečků dlouho přibývalo, ale v suchých letech z poslední doby početnost populace zase poklesla. "Obecně tyto dvouletky hodně kolísají, jeden rok jich je hodně, druhý rok málo. Závisí to samozřejmě na počasí. V současnosti jejich populaci tvoří kolem 3000 jedinců. Ale byly roky, kdy jich tam rostlo přes 10 000. To je však minulost.“

Kde příroda nestačí, pomáhají lidé

Obdobná je situace v Národní přírodní rezervaci Vyšenské kopce, kde je takových vzácností dokonce několik. Ochránci přírody z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Blanský les tam pečují o lokalitu hořečku s početností kolem 300 rostlin.

"V rezervaci toho pro ochranu rostlin i živočichů děláme spoustu," řekla Tereza Rejnková. Řada lokalit je sečená mechanizovaně i ručním kosením, pomáhá také pastva ovcí. "Provádějí se tam i speciální zásahy, například pro hořeček hrabeme trávu, provádí se tam vertikutace, aby se odstranily mechy a stařina, které hořeček nemá rád. Je to velká rezervace s dalšími vzácnostmi, proto se tam odehrává více činností pro vícero různých druhů, jako pro další druhy orchidejí i živočichy," vysvětluje Rejnková.

Ples Velký Gatsby v Kaplici se povedl skvěle.
Velký Gatsby ovládl ples v Kaplici. Nechyběly povedené dobové róby ani ruleta

Rezervací vede i naučná stezka. Vyšenské kopce fungují v podstatě jako příměstský les, kam chodí spousta lidí venčit psy, což si poněkud s přísnou ochranou území odporuje. Péči o něj zajišťuje Správa CHKO, práce pro ni provádějí zemědělci a pastevci s podporou dotace z ministerstva životního prostředí.

Občas pomáhají praktikanti ze středních škol. „Pro veřejnost vyhlašujeme brigády pouze při úklidu odpadků nebo sázení stromů. Jinak pro zájemce občas pořádáme různé exkurze," dodala Tereza Rejnková. Kdo chce pomoci, najde informace na webových stránkách nebo facebooku Správy CHKO Blanský les.