V mnohém výjimečný investiční plán ohodnotil i jeden z jednatelů Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF) Miroslav Reitinger.

„Rok 2017 bude v životě ČKRF rokem, na který budeme, doufám, v dobrém dlouho vzpomínat. Předsevzali jsme si značné množství úkolů, ale pevně věřím, že jsou to reálné cíle,“ uvedl.Do úvodní etapy rekonstrukce autobusového nádraží vloží letos fond 15 miliónů korun. Další významná částka směřuje do transformace parkoviště Jelenka 2 na nástupní a výstupní bod zájezdových autobusů. Posílí se tím jeden ze zdrojů příjmu pro město.

Vedení města už v počátku tohoto roku poukazovalo na nutnost vytvářet nové zdroje příjmů do městského rozpočtu. Z následné studie, i z pozdější rétoriky zastupitelů radniční koalice vyplynulo, že právě ve zdokonalení výběru parkovného od přijíždějících autobusů jsou nemalé rezervy. Miroslav Reitinger potvrdil, že Krumlov si bere v tomto směru příklad ze zahraničí.

„Podle vzoru mnoha zahraničních destinací včetně například partnerského italského města San Gimiana vidíme, že v Evropě je za takto komfortní služby zvykem platit,“ vysvětluje s tím, že nový nástupní bod také vylepší situaci na Chvalšinské, kde denně přecházejí od provizorního parkoviště autobusů tisíce lidí.

ČKRF dále uvádí ve svém letošním plánu investic například rozšíření parkoviště P 3 u městského parku, kde vznikne i prostor využitelný k pořádání například kulturních akcí či trhů. K dalším záměrům patří například opravy a rekonstrukce v objektech v centru města, jak pro účely bydlení, tak například pro potřeby radnice. Druhý případ se týká dosud nevyužitých horních pater budovy infocentra, kde by mohla vzniknout vyhovující zasedací místnost, která městu chybí. Dům je od počátku koncipován jako dům cestovního ruchu. V budoucnu by v něm tedy měl nalézt prostory i destinační management, který pravděpodobně změní do budoucna svou podobu. Místo zde bude i pro oborová sdružení v cestovním ruchu a firmy, agentury či cestovní kanceláře.