„Je to absolvent Vysokého učení technického,“ upřesnil jednatel ČKRF Miroslav Reitinger, „a v současné době pracuje na pozici výkonného ředitele v jedné z českobudějovických obchodních společností. Na pozici ředitele je angažován poté, co prošel tříkolovým výběrovým řízením, které organizovala firma Grafton Recruitment.“ Petr Troják je z našeho regionu, žije na pomezí budějovického a krumlovského okresu. „Že je zdejší, je dobré jak pro něj, tak pro naši firmu,“ dodal Miroslav Reitinger.

S novou pozicí v ČKRF je spojena také úprava organizační struktury firmy a s ní souvisejí změna pracovních náplní. „Já nadále hodlám ve firmě působit s užší specializací, budu se soustředit na některé klíčové, mně svěřené oblasti,“ upřesnil Miroslav Reitinger. „Ředitel bude zodpovědný za zajištění běžného chodu ČKRF, za organizaci práce, kontrolu chodu firmy, bude mít též odpovědnost za výsledky hospodaření. Budou mu svěřeny i některé konkrétní projektové úkoly, aby se mohl náš mladý perspektivní ředitel realizovat, i co se týče dalšího rozvoje firmy.“

Miroslav Reitinger, který jedním z trojice jednatelů ČKRF, odpověděl také na otázku, proč Fond pověřil vedením výběrového řízení právě firmu Grafton Recruitment. „Především jsme hledali firmu, která se orientuje i v prostředí municipalit, zajímaly nás reference firem, přes které byla obsazena místa v městských a podobných podnicích. Přes Grafton byl angažován například ředitel městských lázní v Třeboni, což je obchodní společnost v majetku města. A byť byl výběr ředitele v kompetenci jednatelů, o všem jsme informovali radu města. Není tu zvykem, že si jednatelé dělají, co chtějí. Podobná klíčová rozhodnutí probíráme i se starostou nebo místostarostou,“ dodal.