Souběžně s primátorem na tyto informace zareagovalo i město Český Krumlov: „Stavební úřad českokrumlovského městského úřadu vydává každoročně na základě žádosti Jihočeského divadla takzvané Rozhodnutí o změně užívání stavby, tedy prodloužení termínu užívání stavby otáčivého hlediště v zámecké zahradě Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Poslední vydané rozhodnutí ze dne 30. října 2009, které bylo vydáno ve věci prodloužení termínu užívání stavby do 31. srpna 2010, bylo napadeno vlastníkem pozemků vedle zámecké zahrady a celý spisový materiál byl postoupen Jihočeskému kraji,“ uvádí se v oficiálním prohlášení úřadu. Ve věci se bude dále postupovat, až rozhodne kraj.

V některých médiích se zaměnily dvě různé skutečnosti, a to prodloužení termínu užívání stavby, které vydává stavební úřad Český Krumlov, a termínu uzavření nájemní smlouvy o provozování otáčivého hlediště. To podepisuje vlastník pozemku s vlastníkem stavby a ten následně s jejím provozovatelem.

Jak dodal i primátor Českých Budějovic Juraj Thoma: „Návrh nové nájemní smlouvy mezi Národním památkovým ústavem a Českými Budějovicemi řeší nájemní vztah do konce roku 2015 a je před podpisem. Na základě této smlouvy budeme českokrumlovský stavební úřad žádat o prodloužení užívání stavby do roku 2015.“

Napadení říjnového rozhodnutí soukromým vlastníkem ale podle Thomy rozhodně neznamená zrušení rozhodnutí o prodloužení termínu užívání stavby.