Důvod? Porušení rozpočtové kázně a chyby při rekonstrukci Tovární ulice v průmyslové zóně Domoradice a při rekonstrukci školní jídelny a Základní školy Za Nádražím v letech 2005 a 2006.
To je čerstvý výsledek kontroly finančního úřadu a zatím nemilosrdný verdikt za to, že město tehdy v Tovární nedodělalo dvacet metrů plotu, nepostavilo deset lamp pouličního osvětlení, že se kolaudace tehdy stavěné dešťové kanalizace zpozdila o 44 dní a že nepožádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o souhlas s prodejem pozemku v této zóně.

Při opravách školy dává finanční úřad městu za vinu, že není schopno doložit, že Ministerstvu financí zaslalo kopii žádosti o provedení kontroly hotové akce, a dále nedoložilo, že zaslalo dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce a žádost o kontrolu finančnímu úřadu.

Co z toho vyplývá?
Zatím je jisté, že finanční úřad požaduje odvod 37,2 milionu a 605 tisíc korun za obě investiční akce a k tomu ještě z finančního úřadu dorazí na městský úřad přesně vypočtené penále.

Jak bude penále vysoké,  není v tuto chvíli jasné, ale mělo by to být zhruba osmatřicet tisíc korun za každý den ode chvíle, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, až do dne, kdy město zaplatí požadovaných osmatřicet milionů korun. Podle všeho to může být ta samá částka ještě jednou.


Co na to město
Podle oficiálního sdělení českokrumlovské radnice město nezpochybňuje kontrolou zjištěné závady a pochybení a respektuje výsledek kontrolního zjištění. „Na druhé straně považuje výši celkově vyměřených sankcí za zcela nepřiměřenou v porovnání se závažností chyb, kterých se při využití státní dotace dopustilo. Proto využije prostředky dané mu zákonem a požádá Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a o povolení posečkání předepsané úhrady," sdělila včera mluvčí českokrumlovské radnice Olga Kneiflová.

Konec rozvoje
Stačí tedy vzít tužku a papír a lehce se dojde k závěru, že pokud by musel Český Krumlov bez milosti zaplatit zhruba sedmdesát pět milionů korun, znamenalo by to konec rozvoje města na dvě, možná i tři volební období.

Celý článek si můžete přečíst ve čtvrtečním vydání tištěné podoby Českokrumlovského deníku. Pokračování pak v pátečním.