Město nakoupí zhruba 100 kusů takzvaných euroklíčů. Jedná se o speciální přístupové klíče, kterými je možné otevřít toalety pro postižené po celé Evropě. Přesněji řečeno, jejich eurozámky.

Nenápadná pomoc k nezaplacení

„Smyslem instalace jednotných eurozámků je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení.

V Českém Krumlově jsou eurozámky opatřeny veřejné toalety v Horní ulici a na parkovištích v Jelení zahradě, v Pivovarské ulici pod poštou a v Linecké ulici v Městském parku,“ doplnila včera mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

Za euroklíče vydá město třicet pět tisíc sedm set korun. Zhruba třetinu nákladů bude hradit dceřiná společnost města, Českokrumlovský rozvojový fond.

„Město Český Krumlov se rozhodlo pomoci tělesně postiženým občanům a bude zdarma distribuovat euroklíče držitelům průkazů zvlášť těžce postižených (ZTP/P). Předpokládám, že by to mohlo být již v průběhu měsíce srpna,“ dodává důležitou informaci Ingrid Pechová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Klíče budou pro občany města

Podmínkami pro bezplatné získání euroklíče od města Český Krumlov je trvalé bydliště ve městě Český Krumlov, předložení průkazu ZTP/P a občanského průkazu, vyplnění evidenční karty a prohlášení. Žádosti bude přijímat odbor Sociálních věcí a zdravotnictví na českokrumlovském městském úřadě.

Během hlavní turistické sezóny je euroklíč v Českém Krumlově k mání už nyní. „V pracovní době zapůjčován u obsluhy WC, nebo je možné zapůjčit si klíč také v infocentru a to proti vratné záloze pěti set korun,“ dodává mluvčí radnice.

V současné době si držitel průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, který má trvalé bydliště na území České republiky, může euroklíč zakoupit přes Národní radu osob se zdravotním postižením.

Do budoucna by se údajně měly dotované euroklíče v rámci projektu začít distribuovat zdarma a to postupně v jednotlivých krajích České republiky.
Podle Národní rady osob se zdravotním postižením však nelze časový horizont přesně stanovit.