Od úplného uzavření Lazebnického mostu uplynul počátkem února měsíc. Během této doby stavební dělníci odmontovali z původního mostu veškeré dřevěné části, ubourali závěrné zídky a částečně i úložné prahy. „Díky poklesu hladiny řeky Vltavy můžeme pokračovat ve stavebních pracích na vybudování příjezdové cesty v korytě řeky, což je nejvhodnější způsob, jak se může těžká technika dostat k mostu bez toho, aniž by ohrozila v úzkých uličkách obyvatele a návštěvníky a nepoškodila historické domy v centru,“ uvedl místostarosta Zbyněk Toman.

S budováním příjezdové cestu začali stavbaři už na podzim, ale pak museli kvůli povodni práce přerušit. Komunikaci v řece naštěstí velká voda příliš nepoškodila, a tak mohou na svoji práci navázat. „Mezi ostrovem a břehem budeme v nejbližších dnech a týdnech budovat pracovní plošinu pro jeřáb, následně se u opěr mostu udělají provizorní opěry s nosníky, na kterých budou dočasně zavěšené inženýrské sítě, které jsou umístěné na stávající nosné konstrukci. Poté se nosná konstrukce rozřeže a odveze pryč,“ vysvětlil investiční technik Karel Jirovec.

Lazebnický most před rekonstrukcí v listopadu 2023.
Materiál k opravě Lazebnického mostu dovezou náklaďáky korytem Vltavy

V konečné fázi se bude dopravovat a ukládat na nová ložiska nová ocelová nosná konstrukce po 20metrových částech, ty se pak smontují na místě.

Rekonstrukci Lazebnického mostu v Českém Krumlově začalo připravovat minulé vedení města, to současné v ní pokračuje. Úpravy už byly nevyhnutelné, hrozilo omezení nosnosti mostu. „K rekonstrukci jsme přistoupili mimo hlavní turistickou sezonu, abychom minimalizovali její dopad na obyvatele, provozovatele podniků i návštěvníky,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman.

Lazebnický most v historickém centru Českého Krumlova propojuje Radniční ulici s Latránem a jeho současná podoba pochází ze 30. let