Architekti do něj zanesli téměř osmdesát připomínek, které od jara dostali od obyvatel této části města.

Studie, která poslouží jako podklad pro nový územní plán města, počítají s výstavbou pětasedmdesáti rodinných domů ve Starém Vyšném, povětšinou podél současných komunikací. „Územní studie jsem zadal před rokem já, jde totiž o území, která potřebují péči,“ vysvětlil městský architekt Ondřej Busta. „Nejde to udělat tak, že vezmeme stávající územní plán a pouze ho překreslíme podle připomínek. Český Krumlov je limitovaný morfologicky a pro jeho rozvoj jsou klíčové periferie, jako je právě Vyšný, Nové Spolí, Domoradice a další. V těchto místech je třeba vytvořit podmínky, které budou vytvářet soběstačné funkční celky, čtvrti pro bydlení, které budou mít vlastní lokální centra a občanskou vybavenost a budou umožňovat kvalitní život. A musíme je dokončit včas, protože v roce 2020 máme mít hotový nový územní plán a pan architekt Koubek potřebuje tato data co nejdřív.“

Štěpán Valouch z architektonického ateliéru ov-a představil hrubopis územní studie Vyšného a bývalých kasáren.Zdroj: archiv města

Nový územní plán nahradí současný regulační plán, který výstavbu ve Vyšném značně omezuje a lidé, kteří tam chtějí stavět, musí složitě úřady žádat o jeho změny. Na veřejném představení hrubopisu studie se obyvatelé Vyšného dozvěděli, že regulační plán, který ve Vyšném platí, už moc nemá smysl měnit, protože do dvou let by měl být na světě zbrusu nový územní plán. „Čas na změny regulačního plánu a na přípravu územního plánu se začínají sbíhat do jednoho bodu,“ připomněl Ondřej Busta. „Než teď žádat o změnu regulačního plánu je lepší připomínkovat nový územní plán.“

„Na územní studie Vyšného a kasáren čekám jako na smilování,“ dodal architekt Pavel Koubek, který nový územní plán zpracovává. „Plán musí město předložit podle stavebního zákona do určité doby, jinak o územně plánovací dokumentaci přijde.“

"Studie by měly být ke stažení do dvou týdnů na webových stránkách města,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová.

Nové parcely budou i ve Spolí
Kromě pětasedmdesáti nových parcel ve Vyšném bude nový územní plán města, který by měl spatřit světlo světa v r. 2020, počítat i s bydlením pro tisíc až třináct set lidí v bývalých kasárnách. A podle toho současného se plánuje rodinná výstavba v Novém Spolí v tzv. Třešňovce. „V rámci stávajícího územního plánu ale lze kromě Třešňovky, kde je polovina pozemků ve vlastnictví města a polovina patří soukromému investorovi, realizovat i část areálu v kasárnách,“ upozorňuje místostarosta města Josef Hermann. „Část rodinných domů by se mohla začít stavět už během roku nebo dvou.“