Stejně jako další města a instituce reaguje i Český Krumlov na energetickou krizi a enormní nárůst cen energií. Mezi aktuální priority města je snižování spotřeby energií jak v budovách úřadu, tak i ve všech městských organizacích.

„Musíme přijmout taková provozní a investiční opatření, kterými dokážeme eliminovat růst nákladů na energie. Na základě zadání rady města aktuálně ředitelé městských organizací zpracovávají návrhy opatření, která povedou ke snížení spotřeby energie nejen v nadcházejícím zimním období,“ uvádí místostarosta Josef Hermann.

Úsporná opatření se budou týkat provozu v jednotlivých organizací, v úvahu přichází např. snížení teploty v budovách, omezení provozní doby apod. Město ale řeší i plánované investice, které zajistí budoucí úspory i ekonomickou návratnost.

Zatím město posunulo zahájení sezóny na zimním stadionu na čtvrtý zářijový víkend. Odkladem provozu ledové plochy uspoří cca 250 tis. korun. Další konkrétní investiční opatření chce mít město zpracované do konce září, aby byla projednána v rámci přípravy rozpočtu na následující rok.