Kde vzít a nekrást, řečeno lidově. Jinými slovy, peněz není nikdy dost, zvláště na městské objekty. Od prázdnin loňského roku si do raného podzimu s opravami a stavbaři užily své děti i personál českokrumlovské školy Za Nádražím. Měnila se tu okna. Na víc peníze nebyly, i když původní plány počítaly s daleko větším zásahem v tom, čemu se dnes oficiálně říká snížení tepelné náročnosti. Tedy zateplením budov a věcmi souvisejícími.

Problém byl v tom, že Český Krumlov sice před časem dostal k těmto účelům dotaci, ale příliš vysoký povinný finanční spolupodíl města by znamenal zadlužení. Jinak řečeno, dotace by obsáhla jen polovinu potřebných peněz. A tak se vracela a škola se začala upravovat po etapách.

S prací po částech mají zkušenost i v dalších školách. Jak včera doplnil ředitel českokrumlovské školy TGM Vlastimil Hlásek, střechy na areálu této školy se řešily čtyři roky. „Každý rok byl dotační program kolem osmi set tisíc korun. Celkem jsme tak přeložili a opravili všechny střechy a s mimořádnou dotací i tělocvičnu," doplnil Vlastimil Hlásek.
Škola by ještě potřebovala vyměnit okna a velkým přáním ředitele je i vybudování nového školního hřiště na nádvoří školy. Studie je takřka připravena a zbývá jen kývnutí zastupitelstva a především opět to klasické, sehnat peníze. Hledání finančních zdrojů z dotačních titulů je tím nejčastějším, ale podle zkušeností mnoha radnic, také tím nejméně jistým způsobem, jak peníze získat, pokud je město ve svém rozpočtu nemá.

Typickou ukázkou je hledání peněz na regeneraci městských sídlišť, které se táhne od roku 2006. Už tehdy totiž začala českokrumlovská radnice sbírat názory občanů na stejnou problematiku, aby je posléze mohl do projektů revitalizace sídlišť začlenit architekt. Tehdy se konala i veřejná projednávání mezi politiky, obyvateli a architektem, ale výsledek dodnes není v podstatě žádný. Na onu regeneraci sídlišť město nesehnalo peníze. Problém byl v tom, že třeba jen na jedno sídliště bylo potřeba několik desítek milionů korun.

Jak už Deník minulý týden informoval, zatím ale poslední žádost o peníze z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj také nebyla úspěšná. A protože současné vedení krumlovské radnice regeneraci slíbilo v programovém prohlášení, nezbývá, než alespoň něco z toho udělat za vlastní peníze, bez dotací. „Kdybychom čekali na nějakou dotaci, mohli bychom čekat ještě roky," doplnil radní Martin Lobík, který má regeneraci sídlišť nyní v kompetenci. Podle jeho slov by mělo být do konce května v radě města jasno, co a za kolik se na sídlišti Za Nádražím ještě letos vylepší. „Bude to za méně peněz, bude to po etapách, ale udělat to musíme," dodal Martin Lobík včera.
Možná poslední šanci v tomto volebním období má Český Krumlov na získání peněz na už zmiňované zateplování. Díky tomu, že Operační program životního prostředí vypsal výhodný dotační titul, nyní město žádá mimo jiné o peníze na zateplení nebo výměnu oken pro městský úřad, Mateřskou školu Plešivec, školu Za Nádražím. Dotační titul je výhodný v tom, že poskytuje mimo jiné i možnou zpětnou úhradu. „Do této úhrady lze zahrnou veškeré výdaje spojené s předmětem žádosti a realizované od roku 2008," konstatovala mluvčí radnice Olga Kneiflová.

Pokud by byl Krumlov v tomto smyslu úspěšný, dá se zjednodušeně říci, že by mu dotace mohla zčásti proplatit i to, co už za posledních šest let do uvedených škol investoval v souvislosti se zateplením a výměnou oken ze svého, tedy potřebný finanční spolupodíl města.