Město Český Krumlov se již přede dvěma roky zavázalo ke spolupráci s Českým národním výborem UNICEF v globální iniciativě Města přátelská k dětem - Child Friendly Cities Iniciative, CFCI. A nyní obě strany uspořádaly v Českém Krumlově konferenci na toto téma, na níž nechyběla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

„Město přátelské dětem je město, které vytváří ty nejlepší podmínky pro děti a mladé lidi,“ vysvětlila Deníku Pavla Gomba. „Hodně lidí si představuje, že jde o třeba o hřiště, prolézačky a parky. Město dětem v rámci této iniciativy vytváří i zdravé a příznivé prostředí. Ale v tomto projektu jde o mnohem více. Jde o to, dát dětem hlas,“ zdůraznila Pavla Gomba. „A tomu hlasu vážně naslouchat, brát ho vážně. A děti zapojovat i do rozhodování města, vytvářet pro ně prostor tak, aby mohly být aktivní. Hodně lidí mluví o dětech jako o budoucích občanech, ale děti žijí ve městech právě teď, jsou to současní občané a je potřeba pro ně vytvořit příznivé podmínky právě teď. Takže jsme moc rádi, že Český Krumlov se s Unicefem vydal na tuhle cestu. Řekla bych, že je to cesta, která téměř nemá cíl, protože město přátelské k dětem je o každodenních rozhodnutích. Není to něco, co se vytvoří jednou a je to navždy hotové, ale je to o rozhodnutích a prostředí, které se v podstatě vytváří neustále.“

Konference Město přátelské dětem se ve studijním centru krumlovského zámku zúčastnili zástupci několika dalších obcí a měst. „Konference je velmi důležitá,“ řekla Pavla Gomba. „Jde o nový projekt v České republice. Máme tady i kolegy z Německa, kteří sdílí své zkušenosti o tom, co funguje a co ne. Věřím, že všichni účastníci využijí možnosti ptát se, dozvědět se a inspirovat se praktickými zkušenostmi, protože ty jsou nejdůležitější.“

Český Krumlov dlouhodobě podporuje aktivity pro děti. Myslí na ně při pořádání prakticky všech společenských akcí, velký obnos financí každoročně dává na podporu spolků zaměřených na kulturu, sport a využití volného času. „Domníváme se, že Český Krumlov je ideálním adeptem právě pro získání certifikátu Město přátelské dětem,“ je přesvědčený místostarosta Ivo Janoušek. „V současné době vzniká koncepce rodinné politiky 2021+, která je podmínkou pro získání tohoto certifikátu. Myslíme si, že pro budoucnost města je označení Město přátelské dětem velmi důležité ve všech směrech.“ Například město trápí úbytek obyvatel a je pro něj důležité v budoucnu získat nové, zejména rodiny s dětmi. I proto vzniká projekt Nový Dvůr, čili nová čtvrť města pro tisíce lidí. „Město dává ročně zhruba osm milionů korun na podporu spolků v oblasti kultury, sportu, volného času,“ řekl Ivo Janoušek. „Dalších 30 milionů korun do kultury a podobně i do sportu. Působí tu spousty neziskovek a tak dále. To všechno dohromady může být dobrý základ pro to být prvním městem Unicef. Ten projekt má obrovskou šíři. Nejde jenom o to získat tu značku, ale město musí v rámci akčního plánu skutečně s dětmi pracovat. Certifikát bude současně i motorem pro krumlovské aktivity s dětmi.“