Poté, co město odpustilo poplatky za předzahrádky, přistupuje k dalšímu kroku. Má zájem na tom, aby přibylo venkovních posezení a také dá větší prostor pouličnímu umění. Proto se vedení města rozhodlo zrychlit a zjednodušit schvalování předzahrádek. Město totiž také chystá akce na tradičních i netradičních místech města. „Chceme, aby se čilý ruch do ulic vrátil co nejdříve,“ říká místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann.

Žádosti o předzahrádky budou posuzovány z několika hledisek. Předzahrádky na komunikaci musí umožnit bezproblémový průjezd a průchod dopravě i chodcům.

„Stoly, židle a další vybavení by měly materiály a vzhledem odpovídat požadavkům památkové péče,“ popisuje některá pravidla Petr Papoušek z odboru památkové péče. „Všeobecně doporučenými materiály jsou dřevo, kov, keramika, sklo, přírodní materiály jako kůže a kámen. Prodejní místo v městské památkové rezervaci a městské památkové zóně by nemělo být vybaveno plastovým nábytkem.“

Předzahrádky mohou vznikat pouze před provozovnami, ke kterým patří. „Pro hladký průběh projednání se doporučuje v žádosti upustit od nadstandardních konstrukčních prvků, jako jsou podesty, paluby, zábradlí a podobně,“ doplnila mluvčí města Petra Nestávalová. „A jiného doplňkového vybavení – slunečníků, markýz.“ Rovněž je dobré mít souhlas sousedních provozoven.

Žádosti předložené nejpozději 1. června bude moci rada města projednat 8. června a odbor dopravy a silničního hospodářství následně schválit k datu 15. června. U žádostí podaných do 8. června se předpokládá projednání radou města 15. června a schválení k 1. červenci 2020. Žádosti o zřízení nových tržních míst shromažďuje Destinační management oblasti Č. Krumlov (Zdeňka Chaloupková, tel.: 731 637 404, e-mail: tourism@ckrumlov.info). Konzultace o záměrech jsou možné také s Janem Sládkem z odboru dopravy, tel.: 380 766 500, e-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz).

Kdy se žádostmi

Žádosti provozovatelů pohostinských zařízení projedná rada města ve dvou vlnách 8. a 15. června 2020.