„Neškodilo by, kdyby to tady trochu prokouklo. Určitě by chtěla vyměnit dlažba, sneslo by se i více zeleně,“ pronesla ve čtvrtek na adresu prostranství před kostelem sv. Václava ve Velešíně paní Marie, když mířila na místní hřbitov.

Přitom možná ani netušila, že její přání by mohlo snad už zanedlouho nabýt konkrétní podoby. Místní radnice si totiž nechala vypracovat architektonickou studii, která úpravy prostranství před kostelem v dolní části náměstí J. V. Kamarýta řeší.

Podle velešínského starosty Josefa Klímy tento plán architektonicky navazuje na již schválený projekt rekonstrukce samotného náměstí.

„Šlo nám o to, dokreslit celkový architektonický ráz tohoto místa a vhodněji upravit prostranství mezi Kantůrkovcem, domem v majetku města, který stojí naproti, a kostelem svatého Václava,“ vysvětlil Josef Klíma.

Navržená studie počítá s položením nové kamenné dlažby, úpravou vstupů do jednotlivých budov i s další zelení.

„Také plánujeme zamezit vjezdu automobilů na toto prostranství pomocí mechanické zábrany, kterou by bylo možné dočasně odstranit, aby sem například při pohřbech mohl zajet pohřební vůz,“ uvedl Josef Klíma.

Doplnil, že studie je prozatím jen orientační. Své k tomuto záměru totiž musí říct ještě velešínský farář a samozřejmě i místní občané.

Samotná realizace úprav prostoru před kostelem by pak neměla být závislá na rekonstrukci celého náměstí. „Počítám, že náklady na rekonstrukci prostranství u kostela by nemusely překročit částku 100 tisíc korun, tudíž na tuto investiční akci budeme shánět finance snáze než na úpravy celého náměstí. Ty totiž mají stát kolem 30 milionů korun,“ dodal Josef Klíma.