„Za ten rok je toho za námi mnoho. Hlavně jsme zkvalitňovali naše služby. Těmi jsou Charitativní pečovatelská služba Kaplice, která v loňském roce uspokojila potřeby 48 uživatelů, poté Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které poskytlo své služby 283 uživatelům. A v neposlední řadě Tolerance Kaplice, kterou využilo 82 uživatelů,“ vyčíslila ředitelka Charity Kaplice Marie Froulíková.