Vesnice Chlumec dřímá většinou poklidným životem, ale v sobotu tam zavládl pořádný ruch. Odpoledne vsí zněly tóny rocku z nedaleké Chlumecké Věncovny, kde vypukl nultý ročník rockového festivalu. Ještě předtím však Chlumečtí symbolicky odhalili nový kamenný monument na návsi, dílo sochaře Zdeňka Chmelaře.

Nápad ozvláštnit prostranství návsi výtvarným dílem se zrodil ale už dlouho předtím. „Napadlo to tehdejšího místostarostu Jana Mojžíše," popisoval historii starosta Chlumce Petr Bürger. „Jeden z jeho přátel tehdy hledal téma pro svou absolventskou práci a mladý umělec nám nabídl výhodné zhotovení díla." Chlumečtí mu sehnali materiál, opatřili pískovcový kvádr až ze sochařského lomu v Podkrkonoší.

Nicméně z něho současný monument není. Z původních plánů totiž nakonec sešlo. Umělec si zlomil ruku a dílo již nemohl vytvořit. Později se nabídl Zdeněk Chmelař, v jehož přísečském ateliéru kvádr ležel, že projekt dokončí. Ovšem z materiálu, který pochází ze zdejší krajiny. Sochař potřebný kámen posléze s pomocí místního Otakara Veselého nalezl a dílo nazvané Krajina od soboty zdobí prostranství před obecním úřadem.

„Jedná se o diorit," řekl Zdeněk Chmelař. „Našli jsme ho na Prachaticku ve zrušeném lomu. Diorit je typický pro jižní Čechy. Vtiskl jsem do něho figurální plastiku. Symbolizuje ji ruka, skrytá figura jakoby nese místní krajinu." Četné vrypy či vrásy znázorňují stopy či škody, které způsobili v krajině lidé.

Z druhé strany – od obecního úřadu – je pak na monumentu strukturální reliéf. „Ten jsem vytvořil jako symbolickou mapu obou osad," vysvětloval Zdeněk Chmelař. „Nahoře Krnína a dole Chlumce. Hluboká rýha představuje Krnínskou strouhu."

Vybrané místo na monument má ale jednu vadu. Tou je stříbrný smrk u obecního úřadu. „Ten smrk musí pryč, tento cizorodý strom do místní krajiny nepatří," řekl sochař.
„Měl by zmizet do konce roku," přitakal starosta. „Chtěli bychom sem zasadit lípu."