Již od pondělí zmizely semafory na silnici E55 nahoře nad podchodem. Tím skončila částečná uzavírka silnice E55 u Velešína, které se při dlouho připravované stavbě podchodu nebylo možné vyhnout. Ten den také dodavatel stavby, společnost Swietelsky stavební, závod Dopravní stavby JIH, předal stavbu městu Velešín.

„Ano, blížíme se ke konci, chybí nám tak týden čtrnáct dní na dokončovací práce,“ sdělil stavbyvedoucí Jaroslav Trs. „Pokusíme se to co nejvíce uspíšit, abychom na stezku vedoucí pod podchodem pustili lidi, kteří se nám sem už tlačí. Dokončíme terénní úpravy a některé nedodělky a bude to.“

I tak firma dokončila práce s předstihem, neboť uzavírka měla trvat do poloviny srpna.

Na chodník se zámkovou dlažbou pod Penny marketem tak navazuje asfaltová stezka dlouhá 316 metrů. Vine se mezi zahrádkami, překonává potok, pod vlastním podchodem obloženým kamenem měří zhruba 31 metrů. Dál pokračuje mezi zahrádkami na druhé straně a posléze se napojuje na původní komunikaci. Místy je asfalt přerušen pruhy z kamenných kostek. „Od Penny je to cyklostezka,“ vysvětluje Jaroslav Trs. „Práh z kostek za podchodem není retardér. Opticky odděluje cyklostezku od účelové komunikace. Zbytek stezky v zahrádkářské kolonii je totiž už účelová komunikace, aby se tudy zahrádkáři v případě potřeby mohli k zahrádkám dostat autem.“

Vybudovat podchod bylo složité. Podle stavbyvedoucího hlavně proto, že se celá akce musela provádět za neustálého provozu. „Nahoře jela kyvadlová doprava a o to to bylo náročnější,“ popisoval Jaroslav Trs. „Museli jsme to stavět na dvě etapy. Složité bylo hlavně pažení, vznikla tam osmimetrová stavební jáma s ocelovým pažením, takže to byla docela vysoká škola pažení. Ale povedlo se to,“ je spokojený stavební mistr. „Podchod tvoří flexibilní ocelová konstrukce, tzv. tubosider, o průměru necelých pěti metrů. Podchod je dlážděný kamenem jednak z estetického důvodu, a částečně slouží jako izolace konstrukce proti vodě.“ Dláždění rovněž zpevňuje svah.

Nyní zbývá dokončit terénní úpravy, osít trávu. „Udělat krajničky ze štěrku a pár odvodňovacích žlabů,“ líčil Jaroslav Trs. „V jednom místě asfaltový chodník přerušuje zámková dlažba, protože pod ní vede dálkový vodovod a je třeba, aby to bylo rozebíratelné v případě poruchy.“

Stavba vznikala s podporou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Město Velešín zde chtělo vybudovat nejenom podchod, ale také cyklostezku. Zpočátku získalo dotaci pouze na podchod, ale dodatečně během stavby také na kýženou cyklostezku.

„Práce jsou provedené podle projektu,“ je spokojený starosta Velešína Petr Vágner. „Bez komplikací stavebních i dopravních a těší nás, že končí v termínu.“ Vlastní stavba vyšla na zhruba 17,3 milionu korun. „K tomu je třeba připočítat ještě přípravné projekční práce a jiné, tak počítám, že konečné náklady se budou pohybovat kolem 18 milionů korun,“ podotkl Petr Vágner.