Velký úspěch sklidila Okresní výstava Českého svazu chovatelů drobného zvířectva Český Krumlov. Tradičně se konala v Besednici a přilákala veliké množství zájemců.

„Přišlo strašně moc lidí,“ přitakal předseda Základní organizace (ZO) Kaplice a garant přes králíky Jiří Beneš ze Stříteže. „Přispěl k tomu zřejmě i fakt, že se letos objevila myxomatóza a hodně králíků pohynulo. Lidé si proto potřebovali doplnit chovy a hodně nakupovali.“

V Besednici bylo o víkendu k vidění 101 králíků jednadvaceti druhů a osmnácti vystavovatelů.

Své výstavní odchovance chlupaté i pernaté tu předvedlo celkem 36 chovatelů z Českokrumlovska, ale byli mezi nimi i chovatelé z Trhosvinenska, Horní Stropnice a jeden zavítal dokonce až z Pelhřimova.

„Holubů je tu 180, s bohatým zastoupením druhů,“ říkal předseda okresní organizace i předseda ZO Besednice Oldřich Smolík. „Jsme velice spokojeni s účastí i druhovým obsazením. Také s kvalitou holubů. Na jiných okresních výstavách taková kvalita jako tady, není.“

Králíkáři pro tento rok připravili tři poháry. A sice pohár okresu a poháry dvou memoriálů.

Pohár okresu získala nejlepší oceněná kolekce králíků vídeňských bílých s 284,5 bodu chovatele Jiřího Beneše.

Pohár za nejlepší kolekci na výstavě – „Kolekce jsou sourozenci,“ vysvětlil Jiří Beneš – Memoriálu přítele Bedřicha Mory získali králící dailenáři s 284 body přítele Beneše a nejlépe hodnoceným králíkem jednotlivcem v Memoriálu přítele Jana Hoška se stal neklemburský strakáč černý s 94,5 bodu chovatele Josefa Šenolda. „Navíc bylo uděleno osm čestných cen,“ doplnil králíkář.

Naproti tomu v holubářské sekci bylo uděleno 12 čestných cen. „Vloni nám zemřel kamarád, tak jsme na jeho počest vyhlásili Memoriál Josefa Fürsta. Tento pohár je vypsán na nejlépe oceněného holuba výstavy. Vyhrál ho Honza Chýňavů s prácheňským káníkem černým, má špičkový chov,“ vysvětloval Oldřich Smolík, který vyhrál okresní pohár o nejlepší kolekci.

Jenom je škoda, že nádheru a kvalitu nejlepších výstavních exemplářů neocení návštěvníci krajské výstavy. Ta se totiž konala v ty samé dny.

„Mrzí nás, že pořadatelé ji zorganizovali zrovna v termínu okresních výstav. Protože dnes se koná v Jihočeském kraji šest chovatelských výstav a do toho ještě krajská,“ řekl Jiří Beneš.

„Myslíme si, že krajská výstava by měla být vyvrcholením výstav okresních. Čili měla by se uskutečnit až po výstavách okresních, kdy z nich to nejlepší půjde na výstavu krajskou. A pak zase to nejlepší z krajských výstav by mělo jít na výstavu celorepublikovou v Lysé nad Labem. Důsledkem toho, že tomu tak není, byloe na krajské výstavě málo zvířat a nebyli v takové kvalitě, v jaké by měly být.“