Tak se dají zjednodušeně charakterizovat poslední roky Domů s pečovatelskou službou (DPS) v Českém Krumlově. Už podruhé za sebou poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí této instituci výrazně pokrácenou dotaci. Letos tak přijde 
o 1,1 milionu korun méně. 
A to je při rozpočtu této městské organizace ve výši 7,5 milionu korun znatelná suma.

„Všechny služby, které poskytujeme, jedou dál a budeme se snažit, abychom i nadále fungovali pro stejné účely, pro jaké byly Domy s pečovatelskou službou založeny," konstatovala včera ředitelka instituce Ivana Ambrusová.

A krumlovské DPS toho poskytují seniorům požehnaně. Pečovatelskou službu, odlehčovací službu a telekontaktní tísňovou linku, vše v rozsahu od dvanácti do čtyřiadvaceti hodin denně. K tomu disponují 63 pečovatelskými byty
a dvanácti lůžky na odlehčovací službě.

Ministerská dotace je takzvaně nenároková, čili ministerstvo takovým institucím jen oznamuje, kolik jim poskytne peněz, a odůvodnění, proč je jich méně, chybí. Snad kromě jediného: stát také nemá. Ovšem podle Ivany Ambrusové nejsou krumlovské Domy s pečovatelskou službou výjimkou. Méně peněz  dostal letos snad každý.

Zatímco na služby, které DPS poskytují, je možné získat například krajské granty, problém je s penězi na provoz. Takový grant jim totiž nikdo neposkytne. Domy s pečovatelskou službou vlastní sedm objektů.

Ty je nutné vytápět, opravovat, pečovat o ně. Pomyslného černého Petra tedy v tuto chvíli drží město, které musí ve svém už tak napjatém rozpočtu najít chybějící peníze. „S touto situací se teď musíme vypořádat," potvrdila včera místostarostka Jitka Zikmundová s tím, že s podobným poklesem dotačních příjmů už bude muset město počítat při přípravě rozpočtu i na příští  rok. „Pokud tedy budeme chtít zachovat všechny služby, které Domy s pečovatelskou službou poskytují," dodala místostarostka.

Diskuze o tom, zda město všechny služby seniorům skutečně zachová, podle ní krumlovské politiky teprve čeká.
Všechny městské obecně prospěšné společnosti už vloni dostaly od města o deset procent méně. Letos už byli ředitelé těchto společností vedením města požádáni, aby při přípravě rozpočtu na další rok hledali rezervy.