Otřesy domů kvůli nákladní dopravě, praskliny ve zdech domů, poškozené střechy, zborcené vyzdění kanálu, drnčící skleničky v kredenci a další podobné situace stále doprovázejí bydlení mimo jiné i rodiny Mrázových. Je to obydlí ve zúženém prostoru silnice sevřené mezi domy v obci Rájov.
Zdejší obyvatelé se dlouhodobě dovolávali omezení nákladní dopravy nebo změn v dopravním značení. O nevyhovující dopravní situaci ví i vedení Zlaté Koruny, kam Rájov spadá. Starosta Milan Štindl uvedl, že obec na podzim loňského roku sama žádala odbor dopravy o řešení a mimo jiné i sama navrhovala, že by bylo vhodné směrem na Zlatou Korunu umístit označení přednosti v jízdě.
Policie změnu dopravního značení nedoporučila.
„Dne 4. října 2006 jsme zaúkolovali Správu a údržbu silnic k vytvoření vodorovného dopravní značení, symbolu svislé dopravní značky s názvem ´Jiné nebezpečí´,“ uvedl v únoru k problému Jiří Kepl z českokrumlovského odboru dopravy.
„Toto značení se dá dělat jenom za dobrých klimatických podmínek, bylo domluvené přímo s panem Keplem a panem Dvořákem z dopravního inspektorátu, že práce necháme na jaro 2007, až nám to počasí dovolí,“ řekl k situaci Martin Lepeška ze Správy a údržby silnic.
Vzhledem k letošní mírné zimě, několikatýdenní absenci srážek a nečekaně vysokým teplotám v poslední době zní tato informace už jako překonaná. Nicméně budiž, může se stát a počasí opravdu nemuselo být ideálním.
Ani po osmi uplynulých měsících totiž až doposud není vodorovné dopravní značení na uvedené silnici namalované.
Aktuální Lepeškova odpověď však ukazuje na jiný problém.

Více v pondělním (14. 5.) Českokrumlovském deníku.