Lidé v regionu většinou nemají představu, jakou mzdu pobírají za svou práci lidé ve vedení obce. Je starostům co závidět?

Zatímco starosta Českého Krumlova Dalibor Carda má na své výplatní pásce v kolonce hrubá mzda uvedenu částku 54 240 korun, Josef Klíma, jenž „šéfuje“ asi čtyřikrát menšímu Velešínu, čte ve stejné rubrice cifru 47 160 korun.

Jinak řečeno, čím je větší město, v jehož čele stojí, tím větší plat starostové pobírají. To je dáno nařízením vlády, které určuje, jakou odměnu nebo–li plat mají měsíčně pobírat uvolnění členové zastupitelstva. Tedy ti, kteří práci pro obec vykonávají takzvaně na plný úvazek. Zejména ve větších obcích se k nim počítají nejen starostové, ale i místostarostové.

„Odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek vypočítaný dle počtu obyvatel obce,“ vysvětlila tajemnice Obecního úřadu ve Větřní Marie Jiříčková. K tomu se přidávají další příplatky.

V praxi to znamená, že podle nařízení vlády mají všichni uvolnění starostové, ať už řídí chod větší obce anebo hlavního města, nárok na stejnou pevnou složku svého platu. Ta činí 27 425 korun. K této částce se ale připočítávají příplatky, jejichž výše závisí na počtu obyvatel dané obce.

A tak zatímco uvolněnému starostovi obce do 1000 obyvatel se k uvedenému základu připočítává 1304 Kč na každých 100 obyvatel, je tomu u prvního muže města s 10 až 20 tisíci obyvateli, jako je Český Krumlov, jinak.

Má nárok na příplatek 22 006 korun a dále 50,10 Kč za každých 100 obyvatel města nad hranicí 10 tisíc obyvatel. Všechny tyto částky podléhají zdanění.
Podle stejného klíče se vypočítávají i odměny uvolněných místostarostů. Ti však pobírají nižší pevnou složku odměny, která činí 19 874 korun.

Například místostarostka Jitka Zikmundová tak v součtu pobírá měsíční odměnu ve výši 46 190 korun, místostarosta Velešína Jiří Růžička pak 39 610 korun.

Tyto částky však, stejně jako uvedené platy starostů, zahrnují kromě pevné složky platu a příplatku také další odměny. Například starostové obcí s rozšířenou působností si měsíčně přilepší o další tři tisíce korun hrubého a starostové obcí s pověřeným obecním úřadem o 2500 korun hrubého.

Odměny, avšak o něco nižší, pobírají v těchto typech obcí rovněž místostarostové a další uvolnění radní. V obcích se stavebním nebo matričním úřadem pak měsíční odměnu ve výši 2000 korun hrubého mají všichni uvolnění členové zastupitelstva.

„Je ale dobré vědět, že zaměstanci obcí mohou dostávat ještě další příplatky, například osobní ohodnocení či příplatek za vedení, kdežto uvolnění funkcionáři nikoliv. Proto se stává, že například tajemníci mohou mít vyšší plat než funkcionáři, což je paradox,“ upozornil starosta Velešína Josef Klíma.

Odměny pro Velešínské

Neuvolnění členové zastupitelstva města Velešína pobírají na základě usnesení zastupitelů následující odměny:

Zastupitel 660 Kč
Člen rady 1910 Kč
Předseda výboru 1560 Kč
Předseda komise 1560 Kč

Odlišně se vypočítávají odměny pro neuvolněné zastupitele, tedy i pro ty starosty či místostarosty, kteří pro obec pracují při svém civilním zaměstnání. „V tomto případě nařízení vlády stanoví jen maximální hranici odměn a jejich konkrétní výši si zastupitelé určují sami svým usnesením,“ vysvětlila tajemnice větřínského obecního úřadu Marie Jiříčková.

Například zvolení zástupci občanů Velešína odsouhlasili výši odměn pro neuvolněné hned na svém ustavujícím zasedání. V sousední Kaplici však tyto částky budou schvalovat až na pondělním zasedání.

A tak výši odměny, kterou budou dostávat, zatím neznají ani dva místostarostové Kaplice Josef Kaloš a Pavel Svoboda. Oba totiž svou funkci vykonávají jako neuvolnění.

„Jasná je jen maximální výše jejich možné odměny, která v případě Kaplice činí 27 130 korun,“ sdělila Michaela Lattnerová z Městského úřadu v Kaplici.

ANKETA: Zaslouží si podle vás starostové platy, které pobírají?

Věra Těšínská, Křemže: Kolik starostové berou, netuším, možná 30 tisíc. Že bere krumlovský starosta 54 tisíc hrubého? Myslím, že po zdanění je ta částka přiměřená zodpovědnosti, kterou má, i jeho vzdělání. Určitě si to zaslouží víc než poslanci, kteří berou víc.

Petra Podruhová, Český Krumlov: Vím, že plat starosty se skládá ze základu a příplatku, který závisí na počtu obyvatel obce. Částka, kterou pobírá krumlovský starosta, je podle mě adekvátní. Jinak by lidé v této funkci mohli mít tendenci opatřovat si peníze i jinak.

Ladislav Krčka, Mirkovice: Kolik starosta bere, nevím. Může to být asi tak 30 tisíc korun měsíčně? Na starosti má rozdělování peněz v obci i přípravu nejrůznějších akcí, s tím má určitě hodně práce. Takže si myslím, že takový plat je většinou zasloužený.

Marcela Nolčová, Český Krumlov: Kolik starosta bere, nevím, ani jsem se o to nikdy nezajímala. A že bere 54 tisíc korun hrubého? Myslím, že je to v pořádku. Odpovídá to prestiži i odpovědnosti, která je s výkonem této funkce spojena. Takže nižší plat by určitě mít neměl.

Gabriela Wolfová, Český Krumlov: Ať bere, kolik chce, ale musí být schopný. Pokud někdo tento post chápe jen jako příležitost, jak přijít snadno k penězům, je to špatně. Krumlovský starosta bere 54 tisíc hrubého? To se má dobře –měl by víc nakupovat! Třeba u mě. (Smích)