Lešení nyní v klášterním areálu obklopuje zelenou budovu čp. 159 hned za Rožmberskou bránou. Tam v dávných dobách bývala konírna.

„Vrátili jsme se tak s opravami na nádvoří, kde jsme pracovali před výstavbou oranžérie,“ říká stavební technik vyšebrodského kláštera Eduard Beneš. „Pořád ještě opravujeme objekty, které se v minulosti nějak zabezpečily, ale na dnešní dobou naprosto nedostatečně. Tady na té budově jsme nyní začali střechou. Jsou na ní betonové tašky někdy z 80. let, které dosluhují.“ Budova tedy dostane nový krov a krytinu. V současnosti je ale stále v provozu a slouží k ubytování hostů. Je součástí hospodářského dvora kláštera, který v minulosti využíval podnik Most k rekreaci zaměstnanců.

Fasáda domu má prozatím stále zelenou barvu, kterou objekty kláštera natřeli za 2. světové války němečtí vojáci kvůli většímu utajení.

V dobách, kdy hospodářský dvůr sloužil mnichům, podupávali v přízemí budovy číslo 159 koně. „Naproti ní býval kravín a nad pivovarem vepřín,“ popisoval Eduard Beneš. „V objektu z další strany naproti bývalé lékárně byly uschované kočáry.“

Restaurátorský průzkum fasády domu č. 159 už proběhl. „Restaurátoři pod ní našli původní fasádu,“ říká Eduard Beneš. „Při rekonstrukci se vrátíme k té předchozí úpravě. Na tomto objektu průzkum žádné skryté nástěnné malby neodhalil. Byl to přece jenom hospodářský dvůr.“