Netradiční bude zítra první adventní neděle v Českém Krumlově. Hudebně poetické zahájení adventu od 17 hodin a oblíbené rozsvícení vánočního stromu doplní totiž odhalení zrekonstruované barokní kašny a morového sloupu i otevření nově zadlážděné Horní ulice.

Pohodové setkání

Ani tentokrát bohatý adventní program své příznivce nezklame. Stejně jako v předchozích letech se soustředí na víkendy, obzvláště neděle. „Snažili jsme se toto nejhezčí období v roce zpestřit zejména pro obyvatele Českého Krumlova. Víkendový program v centru města je ideální příležitostí pro setkávání všech jeho obyvatel, ale i okolních obcí. Je to možnost, jak se sejít, pokochat se adventním programem, projít si vyzdobené město a odpočinout si od předvánočního shonu,“ láká ředitel Městského divadla Jan Vozábal návštěvníky všeho věku, aby si přišli užít voňavou předvánoční atmosféru.

Horní ulice o první adventní neděli ožije po několika měsících stavebních prací. Návštěvníci si prohlédnou novou zádlažbu, ale překvapení je bude čekat i v Prelatuře a seminární zahradě. Kašna během rekonstrukce dostala nové slavnostní osvětlení a po několika letech mohla být opět napuštěna vodou. Investice do rekonstrukce Horní ulice a kašny si vyžádaly 9,5 milionu korun. „Město Český Krumlov děkuje za významnou finanční pomoc na tyto rekonstrukce Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a soukromým společnostem,“ vyzdvihla mluvčí českokrumlovské radnice Jitka Augustinová.

Pohádky musí být

Na náměstí nebudou po celý prosinec chybět tradiční víkendové trhy s vánočními perníky, svařeným vínem a medovinou. Typické adventní neděle by se neobešly bez pohádek v Městském divadle. První neděli nabídne divadlo představení Princ a Chuďas od Marka Twaina v podání Agentury Agnez z České Lípy.

Na první prosincový týden je připraven malý happening s průvodem městem nazvaný Květy svaté Barborky. „Snažíme se každý rok oživit nějaký zapomenutý svátek a letos organizuje Městské divadlo a občanské sdružení Společenství Kalamandra oslavu svaté Barbory,“ řekl Jan Vozábal.

Dražba obrazu

Na Ostrově bude ve středu 3. prosince veřejnost spolu s umělci od 16 hodin vyrábět plstěný obraz, který se na charitativním večeru vydraží. Výtěžek z dražby půjde na konto určené pro vznik chráněné dílny v Č. Krumlově.

Základní umělecká škola připravila koncert pro město Český Krumlov. Hudební večer u příležitosti 16. výročí zapsání Č. Krumlova na Seznam UNESCO a 228. výročí založení Hudební školy Český Krumlov se koná ve čtvrtek 4. prosince v Jízdárně zámku. Dobrovolné vstupné bude věnováno Sdružení pro rozvoj Základní umělecké školy Český Krumlov.

První neděle od 17 hodin

Ekumenické zahájení: požehnají českokrumlovský vikář Václav Pícha a Lubomír Braný, duchovní Církve československé husitské, zástupce Církve bratrské v Českém Krumlově.

Slavnostní rozsvícení stromu: starosta města Luboš Jedlička

Odhalení kašny s morovým mariánským sloupem a otevření Horní ulice

Účinkují a podílejí se: Městský pěvecký sbor Perchta, Divadelní seskupení Proradost, Státní hrad a zámek Č. Krumlov, skupina historického šermu Bratři z Růže, taneční soubor Fioretto, Karel Dřínek, ohněstrůjci Jiří Honc a Zdeněk Štěpánek a další.
Středa 3. prosince od 16 hodin

Květy svaté Barborky – na Ostrově výroba plstěného adventního obrazu spojená s malým happeningem a průvodem městem – připomínka svátku sv. Barbory.

Pořádají: občanské sdružení Společenství Kalamadra spolu s Městským divadlem