Významnou část města zahrnující údolí s bývalým areálem Jitony, kruhový objezd u Trojice a prostor od mostu vedoucího k čističce odpadních vod a takřka celý areál Ambitu čekají rozsáhlé změny. Otázkou je kdy a v jakém rozsahu.
Projekt lávky pro pěší, která by přemostila a spojila dvě městská sídliště Za nádražím a Mír, vypadá čím dál víc reálněji.Úřad města nyní připravuje vše k tomu, aby se projekt oživil, aby se na jeho realizaci našly peníze a aby se mohl uskutečnit.
Areál bývalé Jitony, který leží v místech pod plánovanou lávkou, je v rukách soukromého vlastníka. Dlouhou dobu se v něm nic neděje a blízkým změnám k lepšímu v dohledné době ani nic nenaznačuje. „Časový horizont nějakého vývoje nebo změn objektu zde daný není ani námi, ani majiteli určen,“ upřesnil včera starosta města Luboš Jedlička a dodal: „Je zde sice vykonáván státní stavební dozor, to znamená dbá se na to, aby objekt byl řádně zajištěn, aby nerušil svým vzhledem, neumožňoval přenocování například bezdomovcům, aby nebyl postupně rozbíjen a rozkrádán a podobně. Ale pokud vlastník investoval spoustu peněz do toho, aby areál získal a dnes jej nechává ladem, je to jen jeho problém.“

Více v sobotním Českokrumlovském deníku.