Právě dnes v pondělí 28. května se v prostorách kláštera otevírá výstava maturitních prací studentů z Anežky. Maturitní obory mohou ovšem pro leckoho zavánět exotikou. Postupně zde budou k vidění malířské a scénické práce, v dalším týdnu pak i keramické a sochařské výtvory.
„Součástí maturity je i samostatná práce, na jejíž zhotovení mají studenti čtyři týdny, ta se u maturity i obhajuje a dostávají z ní dvě známky. Za návrh a za provedení,“ upřesnila postup ředitelka školy Romana Roušalová.
Přicházíme k velké, nyní už pomalu chladnoucí peci, ve které se skrývá vypálená keramika a plastiky určené pro předvedení před maturitní komisí. Studenti už se od rána nemohou dočkat toho, až se otevře. Musí se ale postupně a pomalu. Vnitřek pece je totiž velmi horký a rázné otevření a závan studeného vzduchu dovnitř byl mohly způsobit třeba i popraskání několikatýdenních výsledků studentského snažení.
„Vy jste se dřív určitě také nemohl dočkat, až se vám fotka objeví ve vývojce,“ říká s plným pochopením keramik Tomáš Proll. „Keramika se vypaluje dvakrát. Prvnímu výpalu se říká přežah, poté následuje glazování a je druhý, takzvaný ostrý výpal. Teplota v peci je při tomto výpalu podle druhu materiálu 1100 až 1250 stupňů Celsia, takže na vychladnutí hotových keramik se přece jen musí chvilku počkat,“ shrnul Proll.
Tomáš Proll má na starosti třetí ročníky, které s největší pravděpodobností dovede v příštím roce k jejich maturitě. U nynějších maturit už ale figuruje i jako konzultant dvou žáků čtvrtého ročníku.
Celou maturitní prací se studenti připravují pro svoji praxi. Patří k tomu i forma a obsah konzultace a celková příprava, která je takřka věrna té, která žáky očekává v praxi. Například příprava dokumentace pro případného investora nebo zadavatele sochy, keramiky nebo jakéhokoliv jiného výtvoru.
Na otázky, čím jej ti dnešní mladí překvapili, odpověděl Tomáš Proll se smíchem: „Tím, že jsou mladí“. Ale zároveň přiznává, že jeho nynější působení na Anežce není jeho prvním setkáním s mladou generací. A jak na něj dnešní mladí působí?
„Dá se říct, že je to stále stejné. Když my jsme byli mladí, viděli jsme věci svojí optikou a ti starší nás viděli také svojí optikou,“ shrnul Proll.
„Když to vezmu z odstupu a měl bych nějak zhodnotit generační střet v dnešní době, pak mladí jsou například lépe vybaveni pro sběr informací a šíří tohoto záběru. Je s tím ovšem spojeno jisté riziko. Dokáží zabrat až příliš velkou a až příliš encyklopedickou sumu vědomostí, ale otázkou je, jak dalece dokáží tyto informace zpracovat a využít je ve svůj prospěch. Tam si myslím, že už to trochu kulhá.“
Škola a výuka by podle Prolla měla ohlídat, aby vývoj studentů byl plynulý a v návaznosti na předchozí kroky. Nástup techniky, která v těchto letech vládne, přináší mnoho šancí a možností. Ale pravdou je, že přemíra informací, nebo jejich špatné vyhodnocení se může otočit proti člověku samotnému prakticky v jakékoliv souvislosti.

Více v pondělním (28. května) vydání Českokrumlovského deníku.