Stále častěji se dá mezi mladými lidmi slýchat poměrně kvalitní rozmluva v cizím jazyku, nejčastěji ovšem v angličtině. Výjimkou není ani Českokrumlovsko, kde by se kvůli zeměpisné poloze dala očekávat spíše němčina. Opak je pravdou. Anglický jazyk je oblíbený a děti o něj mají zájem.
Poměry se změnily i na základních školách, kde vládnoucí němčinu nahradila angličtina.

„Angličtinářů máme na škole více, což se oproti minulým letům velice změnilo. A tak by to mělo být. Děti se s angličtinou dostávají do kontaktu takřka všude,“ řekl ředitel Základní školy Za nádražím Český Krumlov Dalibor Carda. Jiná situace není ani na Základní škole T. G. Masaryka Český Krumlov. „V současné době chce velká většina dětí navštěvovat anglický jazyk. Od třetího ročníku, kdy je cizí jazyk podle rámcových vzdělávacích plánů povinností, máme vždycky ve dvou paralérních třídách dvě skupiny anglické a jednu menší německou. Výhoda je v tom, že k nám mohou bez starostí přecházet děti z jiných škol,“ sdělil ředitel školy Vlastimil Hlásek.

Některé děti s výukou cizího jazyka dokonce začínají již v první třídě. Na dotaz, kdo se přihlásil na kroužek cizího jazyka, se v první třídě ZŠ T. G. Masaryka zvedlo kolem čtyřiceti procent rukou.

Další jazyky

Některým dětem však jeden cizí jazyk nestačí. V sedmé třídě si proto mohou v rámci povinně volitelného předmětu přibrat ještě druhý.
Častou otázkou také je, zda si děti nevybírají angličtinu kvůli tomu, že ji mnoho lidí považuje za snažší. „Těžko říci, co je těžší. Myslím, že je to o poctivém přístupu a učení, tak jako každý jiný předmět. Samozřejmě se dneska jazyky učí dětem lépe, protože mají motivaci v otevřeném světě, kdy mohou svobodně cestovat, což dříve nebylo,“ míní Hlásek.

Co se učit?

Diskutabilní také je, zda by se přece jenom lidem u hranic, jako na Českokrumlovsku, nehodila více němčina, protože řada z nich může najít v Německu nabo Anglii svoje uplatnění. Výuka cizích jazyků se dnes stala jednou z hlavních priorit základních škol. Díky tomu se dá vypozorovat značný posun v metodách a způsobech výuky, pro kterou jsou připraveny daleko lepší podmínky, což se dá sledovat na rozvoji učebnic, pomůcek a samozřejmě také kvalitě vyučujících.