„Je to pravda. Odstoupil jsem z poměrně dobrého, tedy 15. místa. Současně jsem tím po pěti letech ukončil členství ve hnutí," potvrdil Vojtěch Němec a podává podrobnější vysvětlení. „Šest měsíců jsem nad tím usilovně přemýšlel. Není to útok vůči centrálnímu hnutí ANO, i když nesouhlasím s řadou věcí, jako je způsob zavádění elektronické evidence tržeb. Jasným důvodem je, jakým způsobem se chová krajské předsednictvo, což je neuvěřitelné."

Podle jeho mínění nebyla kandidátka postavena, zhruba až na tři výjimky, na odbornosti lidí a jejich schopnostech, ale na loajalitě a servilitě nikoliv k hnutí ANO, ale ke krajskému předsednictvu. „Zkrátka pokud člověk nebyl patolízal, neměl žádnou šanci," říká Vojtěch Němec. „Z Českého Krumlova odstupuji sám, ale vzhledem k tomu, že samotný Český Krumlov měl registrované jenom tři členy, zůstali tam pouze dva. Nejpodstatnějším důvodem mého odchodu je způsob vedení kampaně s tím, že hlavní vizí jihočeské organizace Hnutí Ano je vyhrát. A s tím nejsem ochoten se smířit. Vyhrát není vize, to chce každý. Vítězství je důsledkem dobré práce organizace, ale o té já přesvědčen nejsem."

Podle něho není počet odchozích členů zanedbatelný. „Na posledním volebním sněmu do krajského předsednictva nás bylo 81, tedy na hranici usnášeníschopnosti. Jestliže je podle předsedkyně 145 členů, tak předpokládám, že těch 81 je aktivních. Když z krajské organizace odejde 22 členů, kteří patřili mezi ty nejaktivnější zakládající členy a mnozí zastávají zastupitelské funkce, tak to je samozřejmě problém, poněvadž tím pádem zanikají některé místní a oblastní organizace a kluby. V Českém Krumlově jsem byl jediným členem v zastupitelstvu za hnutí ANO 2011."

Vojtěch Němec tedy bude v krumlovském zastupitelstvu dál působit jako bezpartijní.

„To je mi samozřejmě líto," reagoval v pátek předseda Místní organizace hnutí ANO v Českém Krumlově Jan Novák. „Vzhledem k tomu, že jsem pracovně vytížen a nemám čas se všemi hovořit, tak si na to zatím nedokážu udělat objektivní názor. Informace mám jednostranné a ne úplně hloubkové. Těžko se z nich dělá nějaký závěr."

Jan Novák míní, že se vše může jevit jinak po určitém časovém odstupu. „Je mi to líto, nejenom ve vztahu k panu Němcovi, ale i ostatním. Já myslím, že je třeba některé věci třeba nejprve nechat vychladnout a pak se k nim zase znova vrátit bez emocí."