Radní schválili budějovickou společnost Archa, s. r. o., za vítěze soutěže na zpracovatele architektonicko-urbanistické studie sportovní zóny Chvalšinská.
Ve hře bylo několik různých náhledů a možností, jak zpracovat a pojmout toto území, na kterém leží vedle sebe letní kino, volejbalové kurty, zimní stadion a jeho technologické zázemí, ale do kterého spadá třeba i snaha zpracovat novou tribunu na přilehlém fotbalovém hřišti. Jednou z možností je i nová sportovní hala, která by v sobě spojila prostory pro vše nebo leccos z vyjmenovaného. A také i něco navíc.
„Vznik případné multifunkční haly by v sobě umožnil mimo jiné i umístění centrálního hygienického centra, které by v rámci tohoto území mohlo být jinak příliš roztříštěné nebo by pro ně nebyl žádoucí prostor,“ upřesnil vedoucí odboru územního plánování Lumír Luštický.
Studie, jejíhož zpracovatele nyní město vybralo, bude závazným podkladem pro rozhodování v daném území. „Je tam totiž několik vlastníků jak pozemků, tak budov,“ konstatuje Luštický. „Každý vlastník může mít svoji vlastní představu o tom, co tam bude dělat. To ale nemusí zapadat do vznikající celkové koncepce tohoto území. Vzniká tedy závazný plánovací podklad,“ dodává Luštický.“ Město se tak snaží koordinovat právnické i fyzické osoby, které v tomto místě mohou chtít cokoliv stavět nebo utvářet. Navíc je to snaha s právní oporou vymahatelnosti. Ve chvíli, kdy se složí dohromady požadavky zúčastněných subjektů, mělo by tím vzniknout i ucelené řešení tohoto území.
V principu jde o to mít připravenou studii i projekt třeba pro podání žádosti o dotaci z Evropské unie. A využít tak hojně diskutovanou, ale v českých poměrech údajně málo využívanou možnost financování takové stavby. Celkově by se totiž mohlo v budoucnu velmi hrubým odhadem žádat na podporu výstavby takového areálu o dvě stě až dvě stě padesát milionů korun.
Chvalšinská ovšem spadá do záplavového území a voda v těchto místech už několikrát ukázala svoji sílu. S tím se ovšem v realizaci také počítá.
„Už v roce 2002 se město jako takové přihlásilo k Polečnici a na svůj náklad nechalo vypracovat celou řadu projektů, analýz i detailních posouzení protipovodňových opatření,“ konstatuje Luštický. Později město předalo podklady Povodí Vltavy a na protipovodňových opatření pracují společně.
Celou rozsáhlou lokalitu a její budoucí vývoj a náplň už několik měsíců řeší pracovní skupina města. Účinkují v ní lidé, kteří zastupují všechny složky, které si k tomu mají co říct – Českokrumlovský rozvojový fond, městskou společnost Pro-Sport a zástupci jednotlivých odborů městského úřadu.