Notnou dávku bezohlednosti projevil člověk, který během noci z 15. na 16. ledna nacpal kontejnery před panelovým domem č. 205 a 206 na českokrumlovském sídlišti Za Nádražím povětšinou plastovými částmi z rozebraného starého auta.

Kuriózní odpad v kontejnerech na směsný domovní odpad a v kontejneru na starý papír objevili v pátek dopoledne pracovníci Služeb města Český Krumlov. S překvapením zjistili, že v popelnicích jsou namísto obvyklého domovního odpadu naházená odmontovaná sedadla, palubní deska, čalounění či dětská autosedačka. Mezi kontejnery na zemi byl dokonce odložen nárazník. „Drzost některých našich spoluobčanů už nezná mezí!" podivil se nad nečekaným nálezem Milan Šipan ze sídliště Za Nádražím, „snad se podaří viníka vypátrat."

„To, že v kontejnerech není komunální odpad, ale části vozidla, z terénu oznámila posádka popelářského vozu v pátek mezi devátou a desátou hodinou dopolední," potvrdila vedoucí krumlovské skládky komunálního odpadu Martina Žlunková, která ihned po oznámení vyjela na místo případ zdokumentovat.

„Tuto skutečnost jsme bezprostředně oznámili odboru životního prostředí a zemědělství," dodala Martina Žlunková.
Části auta museli z kontejnerů ručně vytahat popeláři a pracovníci městského odboru životního prostředí a zemědělství je následně převezli na skládku do Lověšic.

„Velkoobjemový odpad neodkládáme na naší skládce komunálního odpadu, ale vozíme ho na skládku v Lověšicích, což je skládka jak nebezpečného, tak velkoobjemového odpadu," řekla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Vlasta Horáková. „Český Krumlov má vlastní skládku, ta je ale určena pouze na komunální odpad a tento typ odpadu na ní ukládat nesmíme," doplnila.

„Části auta byly nalezeny i v kontejneru na papír. Ty samozřejmě nepatří ani do směsného odpadu, protože jde o velkoobjemový odpad. Jakmile jde o části s provozní tekutinou, je to nebezpečný odpad," dodala Vlasta Horáková. „Například sedačky z auta, které byly nalezeny v kontejnerech na sídlišti Za Nádražím, by měli občané odevzdat do sběrného dvora. Ostatně to je jedna z výhod, kterou občané Českého Krumlova mají: jak nebezpečný, což je velmi nákladná záležitost, tak velkoobjemový odpad mohou na našem sběrném dvoře odkládat zdarma," doplnila Vlasta Horáková.

Sběrný dvůr má otvírací dobu přizpůsobenou pracujícím. „V pondělí a ve středu je v něm otevřeno do večera, aby lidé, co přijdou z práce, měli dost času odpad odvézt, v sobotu přes den," dodala Vlasta Horáková.
Občané mohou do sběrného dvora vozit kovy, kompostovatelný odpad včetně posekané trávy, objemný odpad, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla nebo pračky, a také elektrotechniku, tedy staré televizory, počítače nebo ledničky.

Do kategorie nebezpečného odpadu, který mohou občané Českého Krumlova také zdarma odkládat ve sběrném dvoře, patří odpadní barvy a laky, rozpouštědla, mazací oleje, baterie a akumulátory, kyseliny, rozpouštědla, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť i třeba použitý olej na smažení.
Pokud jde o vozidla, od nového roku nemají podle novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích jejich majitelé jinou možnost, než je nechat ekologicky zlikvidovat.

„Ještě do konce minulého roku bylo možné vozidlo vyřadit z evidence i na základě čestného prohlášení. Teď už to v žádném případě nejde," přitakala vedoucí českokrumlovského Registru vozidel Lenka Přívratská. 
Zákon praví, že trvale lze vozidlo z evidence vyřadit pouze na žádost vlastníka, pokud bylo ekologicky zlikvidováno nebo zničeno, např. spadlo z trajektu do hlubokého moře. Za zničení motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.

Autor: Zuzana Gabajová