Autobusové nádraží se dostává opakovaně na stoly lidí z vedení města. Na posledním zastupitelstvu se volení zástupci domlouvali, jak vyřeší prekérní situaci s fakultou architektury. Na ni se před časem prostřednictvím Milana Marko obrátili s podnětem, zda by studenti dali hlavy dohromady a nakreslili črty budoucího autobusového nádraží. Nyní se na radnici k jejich rozčarování objevila faktura na 210 tisíc korun.
„Pokud by práce studentů přišla na takové peníze, stálo by za úvahu obrátit se na renomovaný ateliér,“ míní například Jan Vondrouš. „Není možné, abych takovou fakturu podepsal. Není k ní smlouva, není kryta rozpočtem, nemám k tomu mandát zastupitelů,“ vysvětluje svůj postoj starosta Luboš Jedlička.
„Jednal jsem s profesory, ale nepadlo slovo o tom, že by fakulta chtěla peníze,“ ohrazuje se Milan Marko s tím, že se logicky předpokládalo jen krytí cestovného, když nějaké studie musí studenti stejně dělat.
Protože zastupitelé mají zájem na korektních vztazích, vyzvali Milana Marko k urovnání situace jednáním s „jeho partnery“.
V pondělí by se nádražím měla zaobírat rada. Ve hře je i komplexní řešení celého území před nemocnicí. " Nikde není psáno, že nové autobusové nádraží musí stát na tom samém místě a v tom rozsahu jako to současné," zaznívají hlasy v zastupitelstvu.