Dlouhou dobu občané Českého Krumlova volají po novém autobusovém nádraží, které mnozí považují za ostudu města. Vypadá to, že by se již mohli konečně dočkat. „Rada města již projednávala informační zprávu pracovní skupiny, která se kolem autobusového nádraží točí. Vyplynulo z toho, že kolem patnáctého srpna by měl být radě města předložen návrh na zadání studie či projektu na autobusové nádraží,“ říká šéf radničního odboru investic Lumír Luštický.

Dosavadní autobusové nádraží dráždí hlavně místní občany. Turisté si ho příliš nevšímají. „Já myslím, že je v pohodě. Že by to chtělo něco nad hlavu? To možná ano, ale jinak nevidím problém. Ale víte co? Kdyby to nádraží bylo ze zlata, tak lidi budou nadávat, že ho chtějí z diamantů. My Češi umíme totiž jenom kritizovat práci druhých,“ míní návštěvník z Prahy Viktor Krajec. Stejného názoru je i jeho manželka, ta pouze dodává, že by to chtělo lépe vyřešit přechod přes silnici směrem na město.

Město by tedy mělo být investorem zpracování nového projektu autobusového nádraží. Otázkou zůstává, zda nádraží zůstane na stejném místě jako doposud.

Podobnosti najdete dnes (čtvrtek 26. července) na stranách Českokrumlovského deníku.