Na víkend je opět naplánována protestní akce na zdejším hraničním přechodu. Tentokrát za ní stojí česká Národní strana, která považuje předchozí protitemelínské blokády za provokace a vměšování se do našich vnitrostátních záležitostí ze strany Rakouska. „Akce má být sobotu 2. června v době od 9 do 10 hodin,“ uvedl včera starosta Alfréd Krenauer. „Ovšem její povolení nezáleží jenom na mně, protože hraniční přechod a silnice k němu jsou sice v katastru naší obce, ale spadají pod kraj. Demonstranti tedy musejí jednat i s krajským odborem dopravy a s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Z těchto institucí zatím žádné informace o případném povolení akce ještě nedorazily,“ shrnul starosta. Národní strana ve svém prohlášení vyzývá rakouskou vládu, aby mimo jiné upustila od politiky vměšování. „Pokud nedojde k urychlenému naplnění našich požadavků, přistoupíme v den rakouského státního svátku 26. října 2007 k časově neomezené generální blokádě všech rakouských přechodů,“ uvedla ve svém prohlášení Národní strana.