„Máme už zajištěna veškerá potřebná povolení a o způsobu konání akce už je definitivně rozhodnuto,“ konstatoval včera Pavel Sedláček z Národní politiky. „Bude to plnohodnotná blokáda a uskuteční se v sobotu 2. června od 9 do 12 hodin přesně na hraniční čáře v meziprostoru mezi celnicemi hraničního přechodu v Dolním Dvořišti/Wullowitz.“
Podle svolavatele akce bude hermetické uzavření rakouského průjezdu do naší republiky zaměřeno na vozidla označena rakouskou mezinárodní poznávací značkou. Vjezd do Rakouska uzavřen nebude. Demonstranti chtějí řidičům projíždějícím ven z republiky rozdávat tiskoviny, které se věnují problematice dosavadních rakouských blokád a Jaderné elektrárny Temelín.
Národní strana společně s Národní politikou uvádějí, že akce je zaměřena proti všem, kteří opovrhují mezinárodním právem, podporují rakouské protitemelínské aktivisty a těm, kteří souhlasí s jejich požadavky. Blokády z rakouské strany považují za provokace a vměšování se do našich vnitrostátních záležitostí. „Vyzýváme rakouskou vládu, aby upustila od politiky vměšování a českou vládu, aby neprodleně jednala dle svého slibu, který dala českému národu,“ Uvádí se mimo jiné na webu Národní strany. Pokud nedojde k urychlenému naplnění požadavků, chtějí organizátoři přistoupit v den rakouského státního svátku 26. října k časově neomezené blokádě všech hraničních přechodů s Rakouskem.

Více se dočtete v pátečním (1. 6. 2007) vydání Českokrumlovského deníku)